Rize Pazar (Atina) / Laz Köyleri

Rize/Pazar ilçesi eski ve yeni yerisimleri 

Örnekköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: VenekHemşinli yerleşimi
Şendere
köy- Pazar - Rize1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
Merdivenliköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
Kuzaycaköy- Pazar - RizeL2009: Suminati1876, 1928 S-Tr, K: Surminat [ Laz ]
Tektaş
köy- Pazar - Rize1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]■ Şendere köyünden ayrılmıştır.

Balıkçıköy- Pazar - Rize1928 K: Zelek
Güney
köy- Pazar - RizeL2009 A&B: Avramiti [ Laz "İbrahim yurdu" ]1876, 1928 S-Tr, K: Avramit
Hisarlı
köy- Pazar - RizeL2009: K'oskovati/Koksovati [ Laz "Kosto (öz.) yurdu" ]1958 RG: Koskovat mah.■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu.
Subaşı
köy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Xaçapit
Sivrikale
köy- Pazar - RizeL2009 A&B: Torduvati [ Laz "Tordo/Teodor (öz.) yurdu" ]1960 DİE: Kalecik1876, 1928 S-Tr, K: TorduvatHasköyköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Noxlapsu1876, 1928 S-Tr, K: Noxlabsu/Noxlapsu [ Laz ]
Yeşilköy
köy- Pazar - RizeYr2010: Çumbat

Yavuzköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Noxlabsu [ Laz ]■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır.

 

Dağdibiköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Suleti/Msuleti [ Laz "ketenli" ]1928 K: Sulet

Alçılıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Xanç'kuni1876, 1928 S-Tr, K: Xançkun

Aktaşköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]1876, 1928 S-Tr, K: Xunar

Sulakköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Cabati1960 DİE: (Gürgöze)1928 K: Cabat [ Laz ]
Derinsuköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu" ]1876, 1928 S-Tr, K: Zağnat

Darılıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Aranaşi1876, 1928 S-Tr, K: Aranaş [ Yun anoráxê "yukarıtepe" ]

Aktepeköy- Pazar - RizeL2009: Çitati1928 K: Kitat [ Laz K'it'ati "Kito (aş.) yurdu" ]

Soğuksumv- Pazar - RizeL2009 A&B: Şileriti1819 Pj: SoğuksuY1819 Pj: Psyxrós [ Yun "soğuk" ]

Akmescitköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Mcacivati [ Laz "sinekli" ]1876, 1928 S-Tr, K: Cacivat

Tütüncülerköy- Pazar - RizeL2009 A&B: T'alvati [ Laz ]1876, 1928 S-Tr, K: Talvat

İkiztepemah Pazar- Pazar - RizeL2009 A&B: Larozi/Laroni1946 MYK: Laroz

■ 1819'da Pjişgyan'ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar'ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN

Pazarilçe- Pazar - Rize1878, 1928 Str, K: AtinaY131 Arr: Athênai

■ Ksenophon'da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen'e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. B&W 335-336

Suçatıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Apso1876, 1928 S-Tr, K: Apso

Gazimah- Pazar - Rize1928 K: Xoşnişin [ Kürd/Tr "aş." ]■ Çerkez yerleşimi

■ Gazi mahallesi halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. Ancak Hoşnişin, Rişvan aşiretinin Kürtçe konuşan bir alt-biriminin adıdır. SN

Cumhuriyetmah Pazar- Pazar - Rize1928 K: Noğadixa [ Laz ]

Elmalıkköy- Pazar - Rize1928, L2009 K: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]

Kesikköprüköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Xudisa [ Yun ]

Başköyköy- Pazar - Rize1928 K: Başköy

Şentepeköy- Pazar - RizeYr2010: Gülivat1928 K: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]

Yücehisarköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Lamğo ve 3'arişk'a köylerinin birleşmesinden oluşmuş [ Laz ]

Kocaköprüköy- Pazar - RizeYr2009: Abdoğlu1928 K: Xotri

■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN

Yemişliköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: İlastas [ Laz/Yun iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]

Papatyaköy- Pazar - Rize1946 MYK: Papat mah. [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]

Ortayolköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]■ Hemşinli yerleşimi

Ocakköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Sapu [ Laz sap'u "yosun" ]

Boğazlıköy- Pazar - Rize1946 MYK: Cigeture1876, 1928 S-Tr, K: Cigetore [ Laz "Çerkez? yeri" ]

Sivritepeköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Sk'efanevati [ Laz "Sk'efen/Stefan (öz.) yurdu" ]1958 RG: Skefenivat mah.■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN

Irmakköyköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Mamaçivati [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]1876, 1928 S-Tr, K: Mamakivat

Uğrakköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Çingiti1876, 1928 S-Tr, K: CingitHemşinli yerleşimi

Sessizdereköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Nasivati [ Laz ]L2009 A&B: P'ap'ilati [ Laz "papaz köyü" ]1928 K: Papilat

Derebaşıköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: SukitaL2009 A&B: Tsuk'it'a [ Laz ]

Hamidiyeköy- Pazar - RizeL2009 A&B: K'utsuma1928 K: Hamidiye1819 Pj: Eskitrabzon [ Tr ]■ Gürcü yerleşimi

■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN

Bucakköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: AçabaHemşinli yerleşimi

Dernekköy- Pazar - RizeL2009 A&B: K'ost'anivati [ Laz "Kostan (Konstantin) köyü" ]1876, 1928 S-Tr, K: Kostanivat

Akbucakköy- Pazar - RizeYr2010: Mermanat1876, 1946 S-Tr, MYK: MelmenatHemşinli yerleşimi

■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN

Handağıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Dadivati [ Laz "teyze köyü" ]1876, 1928 S-Tr, K: Dadivat


Emojiye tıkla - Yorum yap - Paylaş
Bu içeriği Sosyal Ortamda Paylaş

Bu haberi okuyanlar aşağıdakileri de okuduRize/Ardeşen'de Eski ve Yeni yer İsimleri
Rize Fındıklı (Vi3'e) / Yer Adları
Rize/Ardeşen'de Eski ve Yeni yer İsimleri

Ardeşen'de Değiştirilen Yer adlarının bazıları ve bilinen anlamları

Rize/Fındıklı ilçesi eski ve yeni yeradları
Laz Köyleri / Yer Adları
Rize/Fındıklı ilçesi eski ve yeni yeradları

Yeniköyköy- Fındıklı - RizeL2009 A&B: Gurupiti [ Laz ]1876, 1928 S-Tr, K: Yeniköy■ Laz yerleşimi Karaaliköy- Fındıklı - RizeL2009 A&B: Karalişi avla [ Laz "Karaali

Rize/Çamlıhemşin Eski (Değişen)  Ve yeni isimler
Rize Çamlıhemşin (Vija) / Yer Adları
Rize/Çamlıhemşin Eski (Değişen) Ve yeni isimler

Ortaklarköy- Çamlıhemşin - Rize1876 S-Tr: Hemşin Başköy Ortayaylaköy- Çamlıhemşin - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Hemşin Ortaköy Sıraköyköy- Çamlıhemşin - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Hemşin

Artvin/Hopa Eski Ve Yeni Yeradları
Artvin Hopa (Xop'e) / Yer Adları
Artvin/Hopa Eski Ve Yeni Yeradları

Çamlı köy- Hopa - Artvin L2009 A&B: P'eroniti 1876, 1928 S-Tr, K : Peronti = Peronit■ Laz yerleşimi Güvercinli köy- Hopa - Artvin 1946, L2009 MYK, A&B: Buça/Buçe■ Laz

Artvin/Arhavi  Eski ve Yeni Yerisimleri
Artvin Arhavi (Ark'abi) / Yer Adları
Artvin/Arhavi Eski ve Yeni Yerisimleri

Ulaşköy- Arhavi - ArtvinL2009 A&B: Durmati1960e DİE: Rıfatlı■ Laz yerleşimi Yolgeçenköy- Arhavi - Artvin1876, 1928 S-Tr, K: Loma [ öZaza Lom? "bir tür göçebe Çingene." ]

RİZE PAZAR İLÇESİNDE LAZCA DERSLER BAŞLADI
LAZCA TV - LAZURİ TV
RİZE PAZAR İLÇESİNDE LAZCA DERSLER BAŞLADI

Bölgede Atina olarak bilinen en eski yerleşim yerlerin biri olan Rize'nin Pazar ilçesinde Lazca dersler başladı.

Gişiş yap yada ücretsiz üye ol

İçerik Takvimi

İlginizi Çekebilir

img
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ LAZCA
18-03-2015, 13:14
Rize nöbetçi eczaneleri
HANGİ BELEDİYEYİ DAHA BAŞARILI BULUYORSUNUZ?