Anasayfa » Rize Pazar (Atina) » Rize/Pazar ilçesi eski ve yeni yerisimleri


Rize/Pazar ilçesi eski ve yeni yerisimleri

sponsor bağlantıları
 

Örnekköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: VenekHemşinli yerleşimi
Şendere
köy- Pazar - Rize1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
Merdivenliköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
Kuzaycaköy- Pazar - RizeL2009: Suminati1876, 1928 S-Tr, K: Surminat [ Laz ]
Tektaş
köy- Pazar - Rize1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]■ Şendere köyünden ayrılmıştır.

Balıkçıköy- Pazar - Rize1928 K: Zelek
Güney
köy- Pazar - RizeL2009 A&B: Avramiti [ Laz "İbrahim yurdu" ]1876, 1928 S-Tr, K: Avramit
Hisarlı
köy- Pazar - RizeL2009: K'oskovati/Koksovati [ Laz "Kosto (öz.) yurdu" ]1958 RG: Koskovat mah.■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu.
Subaşı
köy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Xaçapit
Sivrikale
köy- Pazar - RizeL2009 A&B: Torduvati [ Laz "Tordo/Teodor (öz.) yurdu" ]1960 DİE: Kalecik1876, 1928 S-Tr, K: TorduvatHasköyköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Noxlapsu1876, 1928 S-Tr, K: Noxlabsu/Noxlapsu [ Laz ]
Yeşilköy
köy- Pazar - RizeYr2010: Çumbat

Yavuzköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Noxlabsu [ Laz ]■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır.

 

Dağdibiköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Suleti/Msuleti [ Laz "ketenli" ]1928 K: Sulet

Alçılıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Xanç'kuni1876, 1928 S-Tr, K: Xançkun

Aktaşköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]1876, 1928 S-Tr, K: Xunar

Sulakköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Cabati1960 DİE: (Gürgöze)1928 K: Cabat [ Laz ]
Derinsuköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu" ]1876, 1928 S-Tr, K: Zağnat

Darılıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Aranaşi1876, 1928 S-Tr, K: Aranaş [ Yun anoráxê "yukarıtepe" ]

Aktepeköy- Pazar - RizeL2009: Çitati1928 K: Kitat [ Laz K'it'ati "Kito (aş.) yurdu" ]

Soğuksumv- Pazar - RizeL2009 A&B: Şileriti1819 Pj: SoğuksuY1819 Pj: Psyxrós [ Yun "soğuk" ]

Akmescitköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Mcacivati [ Laz "sinekli" ]1876, 1928 S-Tr, K: Cacivat

Tütüncülerköy- Pazar - RizeL2009 A&B: T'alvati [ Laz ]1876, 1928 S-Tr, K: Talvat

İkiztepemah Pazar- Pazar - RizeL2009 A&B: Larozi/Laroni1946 MYK: Laroz

■ 1819'da Pjişgyan'ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar'ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN

Pazarilçe- Pazar - Rize1878, 1928 Str, K: AtinaY131 Arr: Athênai

■ Ksenophon'da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen'e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. B&W 335-336

Suçatıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Apso1876, 1928 S-Tr, K: Apso

Gazimah- Pazar - Rize1928 K: Xoşnişin [ Kürd/Tr "aş." ]■ Çerkez yerleşimi

■ Gazi mahallesi halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. Ancak Hoşnişin, Rişvan aşiretinin Kürtçe konuşan bir alt-biriminin adıdır. SN

Cumhuriyetmah Pazar- Pazar - Rize1928 K: Noğadixa [ Laz ]

Elmalıkköy- Pazar - Rize1928, L2009 K: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]

Kesikköprüköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Xudisa [ Yun ]

Başköyköy- Pazar - Rize1928 K: Başköy

Şentepeköy- Pazar - RizeYr2010: Gülivat1928 K: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]

Yücehisarköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Lamğo ve 3'arişk'a köylerinin birleşmesinden oluşmuş [ Laz ]

Kocaköprüköy- Pazar - RizeYr2009: Abdoğlu1928 K: Xotri

■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN

Yemişliköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: İlastas [ Laz/Yun iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]

Papatyaköy- Pazar - Rize1946 MYK: Papat mah. [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]

Ortayolköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]■ Hemşinli yerleşimi

Ocakköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: Sapu [ Laz sap'u "yosun" ]

Boğazlıköy- Pazar - Rize1946 MYK: Cigeture1876, 1928 S-Tr, K: Cigetore [ Laz "Çerkez? yeri" ]

Sivritepeköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Sk'efanevati [ Laz "Sk'efen/Stefan (öz.) yurdu" ]1958 RG: Skefenivat mah.■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN

Irmakköyköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Mamaçivati [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]1876, 1928 S-Tr, K: Mamakivat

Uğrakköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Çingiti1876, 1928 S-Tr, K: CingitHemşinli yerleşimi

Sessizdereköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Nasivati [ Laz ]L2009 A&B: P'ap'ilati [ Laz "papaz köyü" ]1928 K: Papilat

Derebaşıköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: SukitaL2009 A&B: Tsuk'it'a [ Laz ]

Hamidiyeköy- Pazar - RizeL2009 A&B: K'utsuma1928 K: Hamidiye1819 Pj: Eskitrabzon [ Tr ]■ Gürcü yerleşimi

■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN

Bucakköy- Pazar - Rize1876, 1928 S-Tr, K: AçabaHemşinli yerleşimi

Dernekköy- Pazar - RizeL2009 A&B: K'ost'anivati [ Laz "Kostan (Konstantin) köyü" ]1876, 1928 S-Tr, K: Kostanivat

Akbucakköy- Pazar - RizeYr2010: Mermanat1876, 1946 S-Tr, MYK: MelmenatHemşinli yerleşimi

■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN

Handağıköy- Pazar - RizeL2009 A&B: Dadivati [ Laz "teyze köyü" ]1876, 1928 S-Tr, K: Dadivat

Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: