Anasayfa » LAZCA TV - LAZURİ TV » LAZCA TV TOP 10 LAZCA ŞARKI

LAZCA TV TOP 10 LAZCA ŞARKI

      


sponsor bağlantıları
LAZCA TV VE LAZCA.ORG İNTERNET SİTESİNİN ÜYELERİ TARAFINDAN EN ÇOK BEĞENİLEN LAZCA ŞARKI TOP 10 LİSTESİ. 

TOP 10 Listenin sunumu da yazıları da tamamen Lazcadan oluşuyor. İşte Lazca top 10 listesi
Lazuri Tv do Lazca.org’is naǩoşǩoviğit Lazuri ǩaydepeşa ǩay moxt̆it.
Ham videos  t̆ǩvani nç̌arate pxazirit.  
Vit̆i txe Lazuri ǩaydepe moǩoviç̌amt.Vit̆ 
10-Patika –Bozomota. 
Viǯu’ri Lazi gurubi Patikaşi msǩva birapa listeşǩunis mavit̆ani ǩoreʒxate list̆eşǩunis kamaxt̆u.

Çxoro
Resül Dindar – Potpori. Resul Dindari listeşǩunis maçxorani ǩoreʒxate kamaxt̆u. Xop̌uri Resul Dindar’i Lazepe ǩaydepe oǩont̆aleri it̆uy.

Ovro
Atžali-Furtonaşa Cevulur. Lazepedixaşi mcveşi ǩaydepe na oren Furt̆onaşi ǩayde Meleni Sarpuri Aržali gurbi nena meçay. Furt̆onaşa Cevulur maovrani oren.

Şǩit
Lela Tsurtsumia – Balladli. Raǩani do kçe dumanişi Lazuri ǩaydete Tiflisuri Lela listeşǩunis maşǩitani oren.

Aşi
Ahmet Güngör Luşi Birapa. Atinuri mcveşi mabirale naort̆u Ahmet Güngor; Luşi Birapa’te listeşǩunis maaşani oren. Güngori p̌i ğuru TRT’s ti diçalişudort̆u. Amedi çemane obgarimantu, oǩriyinamtu, ǩoçepest̆eri olaǩirdapamt̆u.
Xut̆
Arkaburi gamaxtimeri naoren Erkan Ocakli Bozopeş Ustuneyi’te listeşǩunis maxut̆ani oren. 

Otxo
Lazepedixa dibadu do Rusiya nağuru destani do birapaşi didi maç̌arale Helimişi Xasani, Sarpi moleni ǩaydete listeşǩunis oren.

Sum
Mç̌ipe nenate Lazuri nagamiǩriyay Lazepeşi msǩva ǩulani Melyaturi Hülya Polat - Avlasǩani cuneli  Çep̌ri megipinareye iptineri sum ǩoreʒxaşi masumani oren. 

Cur
Ǩanserite cur şilya do xut̆ ǯanas nağuru Kazim Ǩoyinci vit̆oxut̆ ǯanaşuǩule ti listeşǩunis majurani oren. 

Ar
şilya do çxoroşi do otxoeçi do aşi ǯanas Lazuri ǩaset̆i nagamiğu At̆aşenuri Ayhan Alptekin, t̆ǩvani reyepete Lazuri ǩaydepeşi eni cindo kocexedu. 
Mabirale; Oxorinişi navar oranpeşeni “Meft̆are, Meft̆are” ya it̆uy. 

Çǩva Lazuri ǩaydepeşi listepe xolo oǩoviǩatat. 
Lazuri moǯondit, gupayit, nç̌arit. 
Ǩayite vizirat
Vorsi ndğalepe gayan 

1-Ayhan Alptekin Meftare
2-Kazım Koyuncu
3-Hülya Polat - Avlasǩani Cuneli
4-Helimişi Xasani Sarpi moleni
5-Erkan Ocaklı Bozopeş Ustene
6-Ahmet Güngör Luşi Birapa
7-Lela Tsurtsumia - Balladli
8-Atžali-Furtonaşa Cevulur
9-Resül Dindar - Potpori
10-Patika -Bozomota

Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak

0

Yorum Ekle