Anasayfa » yasam saglik » KARADENİZ, ARAPLAR İÇİN DAVOS OLDU


KARADENİZ, ARAPLAR İÇİN DAVOS OLDU

sponsor bağlantıları


Son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi çeken ve yayla turizmi bakımından en zengin bölge olan Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelen Arap turist sayısını arttırmak için yeni stratejiler geliştiriliyor.

 

Son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi çeken ve yayla turizmi bakımından en zengin bölge olan Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelen Arap turist sayısını arttırmak için yeni stratejiler geliştiriliyor.  
  950 yaylaya sahip, 70 tanesi bilininirliği ve turizm faaliyetleri ile bilinen ve Türkiye’de Turizm Merkezi ilan edilen 36 yaylanın 26 tanesine sahip Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Arap turizmini geliştirmek, gelen turist sayısını arttırmak amacıyla Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) İdaresi Başkanlığı tarafından ‘Strateji Raporu’ hazırlandı.
  2010 yılında 30 bin, 2011 yılında 65 bin, 2012 yılında 130 bin, 2013 yılında 190 bin ve 2014 yılında 260 bin Arap turistin ziyaret ettiği Doğu Karadeniz Bölgesinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt ağırlıklı olan Arap turizminden daha çok pay alabilmesi amacıyla hazırlanan raporda, 2018 yılına kadar bu stratejilere başlanması veya geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
  DOKAP tarafından hazırlanan strateji raporu özetle şöyle:
  - Arap Turizmi için bölgede özel gündem oluşturulmalıdır. Arap  turizmi  açısından  ülkemiz  cazip  bir  destinasyondur. Yıllara göre büyüme hızı oldukça büyüktür. Doğu Karadeniz  Bölgesi  ise  Arap  turizminde  en  uygun  ve  en çok tercih edilen destinasyonlardandır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hızla gelişen Arap turizmi ivedilikle ulusal ve yerel kurumların işbirliğine dayanan bir politika yürütülerek  stratejiler  oluşturulmalı  ve  uygulama  noktasında ortak irade beyan edilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Başbakanlık Yatırım Ajansı ile Valilikler, Belediyeler, İl Müdürlükleri ve Kalkınma Ajansı ortak çalışmalıdır.


  - Doğu  Karadeniz  Bölgesi  Özel  Teşvikli Turizm Bölgesi ilan edilmelidir.
  - Konaklama imkanları çeşitlendirilmeli ve yatak sayısı artırılmalıdır. Mevcut konaklama kapasitesinin sezonda yüzde 100 oranında doluluğa ulaştığı bölgede son yıllardaki yatırımların  hızıyla  konaklama  ihtiyacının  giderilmesi  mümkün görünmemektedir. Yalnızca Arap turistlerin  gelecek  3 yıl  içerisinde  2  katına  çıkabilecek  olmalı  bölge  turizmi açısında açmaza ve kayıt dışına neden olabilir. Arap turistlerin tercihi olan 4 ve 5 yıldızlı konaklama tesislerinin yetersizliği turizmi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, farklı turist grupları için de konaklama imkanlarının dağ otelleri, yayla tatil köyleri, apartlar, dağ evleri vs. gibi farklı türlerde konaklama imkanları yaygınlaştırılmalıdır.


  HAVA ULAŞIMI GELİŞTİRİLMELİ
  - Hava ulaşımı altyapısı geliştirilmelidir. Bölge  havalimanı  konumundaki  Trabzon ili  Türkiye’nin  en  yoğun  havalimanıdır.  Arap  turistlerin turizm  hareketinde  hava  ulaşımı  olan  bölgeleri  tercih etmektedirler.  Bu  nedenle  havalimanı  ulaşımı  geliştirilmelidir. Ordu Giresun Havalimanı’nın yakın zamanda faaliyete geçecek olması Trabzon merkezli turizm hareketini Ordu ve Giresun illerine yayılmasını sağlayacaktır. Etüt fizibilitesi tamamlanan Trabzon Havalimanı Paralel Pist Projesi hayata geçirilmelidir. Ayrıca Rize-Artvin aksına inşa edilecek muhtemel bir havalimanı yine Arap turistlerin Rize ve Artvin illerine daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır.
  - Havayolu ağı genişletilmelidir. Son  4  yıldır  Suudi  Arabistan’dan  charter  seferlerle Trabzon’a doğrudan uçuşlar sağlanmaktadır. 2014 yılında 66 olarak gerçekleşen charter seferleri için 2015 hedefi 360 uçak olarak belirlenmiştir. Ayrıca sezonun uzamasını ve yılın tamamına yayılmasını sağlayacak olan yeni uçuşlar,  Dubai,  Kuveyt,  Katar,  Cidde  vs.  yeni  destinasyonlara tarifeli ve tarifesiz uçuşların sağlanması gerekmektedir. Türk Hava Yolları’nın bu konuda katalizör olması beklenmektedir.
  - Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılmalıdır. Körfez ülkelerine yönelik tanıtım  faaliyetlerinde  Doğu Karadeniz  Bölgesi’nin  tanıtımı  önceliklendirilmelidir. Kültür ve Turizm  Bakanlığı,  TURSAB  yurtdışı  temsilcilikleri ve Türk Hava Yolları’nın işbirliği ile Körfez Bölgesi ülkelerinin tamamında fuar, internet, tanıtma gezisi (famtrip), roadshow vs. etkinlikler ve araçları gerçekleştirilmelidir.


  KIŞ TURİZMİ CAZİP HALE GETİRİLMELİ
  - Kış turizmi altyapısı geliştirilmelidir.Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelini çeşitlendirmek  ve  turizmi  yıla  yayarak  mevsimselliği  azaltmak amacıyla  kış  turizmi  potansiyeli  hayata  geçirilmelidir. Bölge genelinde faal olan Zigana, Kaçkarlar, Atabarı kayak merkezleri ancak ölçek olarak küçük olup cazibe yaratmakta  yetersiz  kalmaktadır.  Coğrafik  yapısı  ve  yağış rejimi bakımından kış turizmine uygun olan Bölge’de her ilde cazip merkezlerin oluşturulması mümkündür.
  - Sağlık turizmi geliştirilerek Körfez pazarına tanıtılmalıdır.Başta  Suudi  turistler  olmak  üzere  Körfezli  Araplar yoğun olarak yurtdışında sağlık turizmine katılmaktadırlar. Ülkemizde de son yıllarda gelişen sağlık turizmi için önemli  pazardır.  Doğu  Karadeniz  Bölgesi’ne  gelen  Arap turistlerin bölgede sağlık turizmine katılma potansiyelleri yüksektir.
  - Bölge illerinde rekreasyonel alanlar ve eğlence merkezleri yatırımları yapılmalıdır.Arap turistlerin ilgisini çeken ve alternatif faaliyetleri artırıcı eğlence merkezleri (Disneyland, Vialand vs.), tema parklar, botanik parklar, teleferik sistemleri, müze, kültür kompleksleri gibi yapılar faaliyete sokulmalıdır. Özellikle genç turist grubu başta olmak üzere her yaş grubundan Arap turistin ilgisini çeken bu yapılar hizmet kalitesi, kalış  süreleri  ve  memnuniyeti  artırdığından  turizm  harcamalarını ve bölgenin turistik cazibesini de artırmaktadır.


  DOĞU KARADENİZ ARAPLAR İÇİN ‘DAVOS’
  - Bölge’de Körfez Bölgesi ülkelerine yönelik  fuar,  kongre,  toplantı  vs.  organizasyonlar  düzenlenmelidir. Arap dünyasının dikkatini bölgeye çekmek ve böylece yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla başta İstanbul olmak üzere ülkemizde düzenlenen bazı iş toplantıları, bürokratik ve siyasi organizasyonlar, iş zirveleri, kongreler, sınır ötesi işbirlikleri gibi etkinliklerin Doğu Karadeniz’de yapılması sağlanmalıdır. Doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi Arap Dünyasının Davos’u olma potansiyeline sahiptir.
  - Bölgeye yat ve kurvaziyer limanı kazandırılmalıdır. Bölgede henüz bir kurvaziyer limanı ile yüksek standartlara  sahip  yat  limanı/marina  bulunmamaktadır. Körfez ülkelerinin sahip olduğu zenginlik dikkate alındığında bu bölgelerde hemen her şehirde yat limanı olduğu görülmektedir. Lükse olan talepleriyle tanınan Arap turistler  uzun  süreli  konaklamalarda  ve  gayrimenkul alma sonucu uzun kalışlarında yat turlarıyla ilgilenmektedirler. Bunlar bizzat kendi yatları olabildiği gibi kiralama  ve  herkese  açık  yat  turları  gibi  etkinlikler  olabilmektedir. Bunun yanısıra kurvaziyer hacmi her yıl artan Trabzon’da  yeni bir liman inşa edilmesi gerekmektedir.
  - Bölgenin  tarihi  dokusunu  öne  çıkaracak  kentsel  dönüşüm  ve  restorasyon  faaliyetleri hızlandırılmalıdır. Doğu  Karadeniz  Bölgesi  illeri  Türkiye  genelinde  en önemli tarihi yapı dokularına sahiptir. Mevcut yapıların yenileme ile otantik yapının ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması böylece yeni merkezlerin kazandırılması ihtiyacı öne çıkmaktadır.
  - Özel sektörü destekleyici proje fonları artırılmalıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Doğu Karadeniz’de turizm alanında özel sektörün yatırım yapma ve kapasite artırmalarını destekleyici proje fonlarına sahip olup proje desteklemeleri yapmaktadırlar. Yalnızca DOKA tarafından bugüne dek projeye destek sağlanmış ve 100 milyon TL’ye yakın yatırım yapılması sağlanmıştır.

  ARAPLARIN GAYRİMENKUL ALIMI TEŞVİK EDİLMELİ
  - Arapların gayrimenkul yatırımları teşvik edilmelidir. 2014 yılında Trabzon’dan 5000 ‘e yakın gayrimenkul  alımı  sözleşmesi  yapılmıştır.  Turizmin sürüklediği bu yatırımların artması sayesinde turizmin devamlılığı da sağlanmış olacaktır. Bu amaçla, bölgede Arap turistlerin yaşam tarzına uygun gayrimenkullerin inşa  edilerek  hedef  pazarlarda  pazarlanması  ve  gayrimenkul alımlarını teşvik edecek ve kolaylaştıracak politikalar geliştirilmelidir.
  - Kış turizm merkezleri, çay adası, turizm adası, yayla koridoru, tarihi Süleymaniye Gümüşkent projesi, mavi rota, yeşil rota, çikolata park, Karadeniz Park projelerinin  fizibiliteleri  tamamlanmalıdır.

  SPOR AKTİVİTELERİ İÇİN KAMP MERKEZLERİ YAPILMALI
  - Mevcut altyapının  yeni  ve  konsept  yatırımlarla  güçlendirilerek bölgenin özellikle Körfez pazarlarına yönelik olarak futbol,  kayak,  hava  sporları,  su  sporları  vs.  gibi  alanlarda marka  değerine  ulaştırılması  sağlanmalıdır.  Coğrafi  ve iklimsel şartları sayesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Arapların  spor  aktivitelerinde  kamp  merkezi  olmak  için  uygundur.
  - Arap turistlere yönelik alışveriş imkanları artırılmalı ve ürün konseptleri geliştirilmelidir. Arap turistler için alışveriş önemli bir etkinlik ve harcama kalemidir. Tekstil ürünleri, yöresel el sanatları ve yöresel  tatlar  en  çok  tercih  edilen  alışveriş  ürünleridir. Bölge illerinde yeni alışveriş merkezlerinin inşa edilmesi ya da mevcut çarşıların güzelleştirilerek turistik alışveriş alanlarına dönüştürülmesi önemli bir kazanım olacaktır.

  ARAPÇA TABELALAR YAYGINLAŞMALI
  - İller düzeyinde ulaşım akslarında, şehir ve turizm merkezlerinde Arapça tabelalandırma gerekmektedir. Ayrıca havalimanlarında ve turizm merkezlerinde Arapça bilen personelin konulması, danışma  ofislerinin  kurulması  ve  materyallerin  yaygınlaştırılması  gerekmektedir.  Arapça  yayın  yapan  periyodik gazete ve dergilerin teşvik edilmesi faydalı olacaktır. Restoran  ve  otellerde  Arapça  bilgilendirmesi zorunlu hale getirilmelidir.
  - Arap turizm hareketinin diğer alanlara yayılması için tedbirler alınmalıdır.Turizmin  yoğun  olduğu  bölgelerde,  turizme  bağlı olarak  alt  hizmet  dallarında,  yatırımlarda,  gayrimenkul alımlarında, ticarette, eğitimde ve sosyal hayatta gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Bu amaçla Arap turizmine bağlı olarak hedef pazarlara yönelik ticaret, eğitim, yatırım gibi alanlarda girişimler yapılmalı, işbirlikleri geliştirilmelidir.

  HELAL TURİZM GELİŞTİRİLMELİ
  - Bölgede "Helal Turizm” uygulamaları gerçekleştirilmeli ve geliştirilmelidir. Başta  Malezya  olmak  üzere  dünyada  ve  Türkiye’de helal  turizm  pazarı  genişliyor.  İslami  hassasiyeti  yüksek  olan  turist  grupları  için  geliştirilen  konsept  gayrimüslim ülkelerde de uygulanmaktadır. Özellikle Körfez Bölgesi’nin  zengin  turistini  çekebilmek  için  Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland ve Japonya’ da helal turizm uygulamaları geliştirilmektedir. Helal turizm açısından en çok tercih  edilen  ülke  Malezya’dır.  Helal  turizm  yemekten kıyafete, otelden yaşanan çevreye kadar tüm alanlarda uygulamaları  olan  bir  turizm  türüdür.  Doğu  Karadeniz Bölgesi’nde de otellerde ve turizm merkezlerinde bu uygulamanın başlatılması Arap turizminin gelişimi için etkileyici olacaktır.
Gezdikçe Gördükçe DOĞU KARADENİZ VİDEOSU:

 


kaynak: anonim

 

Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız:


  • Yazar: Lazca
  • Zaman: 25-12-2015, 21:43