Anasayfa » Lazca » Eveluri Ç'andape (dugunepe)


Eveluri Ç'andape (dugunepe)

sponsor bağlantıları


Eveli  ar biç'i do bozomota okomoju do oçilamtanşani, him bozomota do biç'işi nana do babape ho dot'veyk'oni diyert'u. Berepe oç'it'xu peği adet'i varort'u him ora.
K'arti k'arti varaziranşa duguni (ç'anda) duxenamt'ey. Duguniti navaruxenamteyp'e ti dido iyert'u. Duguni navarikumt'eyşi oxorişa seri mendit'ey do bozomota eçop'umt'ey do  komolişi oxori kodoxunamt'ey, nusa dixenamt'ey. Huy aşkva iri duguni ikus, cetoruti  peği variyen. Duguni p'i an "nişani" ora zade altuni oyindru adet'ortu. Sica (enişte) nobazgamt'ey do altuni  oyindrapamtey. Bozomotaşi şeyi şeni ti ar-cur fara goyindruşa noğaşa iyonamt'es.   Duguni oxorişa ç'umanişi mendit'ey, noğamisa kogvoxaziramt'es. Ort'apuşa cext'ay irituli kogvoxaziramtes. Himdo "celinluği" peği variyert'u. Ar mandili noğamisaşi dudi kocutumpes do hişote oxorişa kamiyonamtes.
Oxorişa p'i gamaxtas, bozomota k'aleni 3'ulu ar bere şeyepeşi senduği kocoxunamt'es.  Bozomotaşi k'ale naonanpe it'urt'ey çi; " ham senduği dido monk'an varemazdenan, bereti vamoyselen  mup'aten" deyite cenç'areri ank'art'es.
Himdo sica (enişte" k'alenepe senduği do bere moseluşeni cenç'areri meçamtes do hişote eç'opumt'ey. Him orape cenç'areri vameçoyk'o zade oncğorert'u.
Nusa ozorişa gamaxta do sicaşi oxorişa amiyonamt'anşani dido sica k'ale on3'orinapamt'ey. Nusa oxori naxolasi "gzalepe dido listran, nusa varalen" it'urt'es.

Him ora sica k'ale limxonaşi yado do3xu pavri gzalepe kocubğamt'ey. Hişote oxorişa kamiyonamt'ey. Gudate do oxoronute oxorepe gonguturt'u. Duguni oxori didi ç'uk'alepete cari xazirumt'es. Oxori didi sofrape kododgumt'ey. Berepe, didepe cori omxort'ey. Eni ogi çoyi galeşa namoxt'anenpe  imxort'ey cari. Cari işkomaşuk'ule Oxori didi nauğun oxorinişi, navaruğun ti oxori avla t'ulumi (guda) opşamt'ey do ar k'ale ixoronamt'ey, ark'ale do destani elvoyonamt'ey.  Çoyi galenepe do çoyurepe  arti k'arti not'rağudamt'ey. Ham ot'rağudu irituli ozit'u adet'ort'u. komogat'inu do dogazit'una ogoruti gagorinert'u, gazit'ert'u oncğore varort'u.
Hoşote dolumcinamt'ey. Limci iya iri oxorimuşişa mendit'u. Oxorik'oçi xvala dosk'udasi kok'isinapert'ey.
Ar ndğa golaxtasi nusaşi nana do babamuşi ti goyktert'ey. Ar cur ndğa şuk'ule "k'uç'xetava" şa mendit'ey. Himdoraşuk'ule duguni ayengi diçodert'u.

Eveli haşo ikomojert'oy do içilert'ey. Huy aşk'va hasteri dugunepe variyen. Hani gomak'ayibey. Şk'uti gvşk'aybaten haşo mendaxtayna.....

Gurik'ayite Cumalepe do dalepe, didvepe do 3'ulupe...
Ramazan Kosanoğlu Ǩlemurişi
ramox@hotmail.com www.lazca.org
Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: