Lazca

Eveluri Ç'andape (dugunepe)

Eveli  ar biç'i do bozomota okomoju do oçilamtanşani, him bozomota do biç'işi nana do babape ho dot'veyk'oni diyert'u. Berepe oç'it'xu peği adet'i varort'u him ora.
K'arti k'arti varaziranşa duguni (ç'anda) duxenamt'ey. Duguniti navaruxenamteyp'e ti dido iyert'u. Duguni navarikumt'eyşi oxorişa seri mendit'ey do bozomota eçop'umt'ey do  komolişi oxori kodoxunamt'ey, nusa dixenamt'ey. Huy aşkva iri duguni ikus, cetoruti  peği variyen. Duguni p'i an "nişani" ora zade altuni oyindru adet'ortu. Sica (enişte) nobazgamt'ey do altuni  oyindrapamtey. Bozomotaşi şeyi şeni ti ar-cur fara goyindruşa noğaşa iyonamt'es.   Duguni oxorişa ç'umanişi mendit'ey, noğamisa kogvoxaziramt'es. Ort'apuşa cext'ay irituli kogvoxaziramtes. Himdo "celinluği" peği variyert'u. Ar mandili noğamisaşi dudi kocutumpes do hişote oxorişa kamiyonamtes.
Oxorişa p'i gamaxtas, bozomota k'aleni 3'ulu ar bere şeyepeşi senduği kocoxunamt'es.  Bozomotaşi k'ale naonanpe it'urt'ey çi; " ham senduği dido monk'an varemazdenan, bereti vamoyselen  mup'aten" deyite cenç'areri ank'art'es.
Himdo sica (enişte" k'alenepe senduği do bere moseluşeni cenç'areri meçamtes do hişote eç'opumt'ey. Him orape cenç'areri vameçoyk'o zade oncğorert'u.
Nusa ozorişa gamaxta do sicaşi oxorişa amiyonamt'anşani dido sica k'ale on3'orinapamt'ey. Nusa oxori naxolasi "gzalepe dido listran, nusa varalen" it'urt'es.

Him ora sica k'ale limxonaşi yado do3xu pavri gzalepe kocubğamt'ey. Hişote oxorişa kamiyonamt'ey. Gudate do oxoronute oxorepe gonguturt'u. Duguni oxori didi ç'uk'alepete cari xazirumt'es. Oxori didi sofrape kododgumt'ey. Berepe, didepe cori omxort'ey. Eni ogi çoyi galeşa namoxt'anenpe  imxort'ey cari. Cari işkomaşuk'ule Oxori didi nauğun oxorinişi, navaruğun ti oxori avla t'ulumi (guda) opşamt'ey do ar k'ale ixoronamt'ey, ark'ale do destani elvoyonamt'ey.  Çoyi galenepe do çoyurepe  arti k'arti not'rağudamt'ey. Ham ot'rağudu irituli ozit'u adet'ort'u. komogat'inu do dogazit'una ogoruti gagorinert'u, gazit'ert'u oncğore varort'u.
Hoşote dolumcinamt'ey. Limci iya iri oxorimuşişa mendit'u. Oxorik'oçi xvala dosk'udasi kok'isinapert'ey.
Ar ndğa golaxtasi nusaşi nana do babamuşi ti goyktert'ey. Ar cur ndğa şuk'ule "k'uç'xetava" şa mendit'ey. Himdoraşuk'ule duguni ayengi diçodert'u.

Eveli haşo ikomojert'oy do içilert'ey. Huy aşk'va hasteri dugunepe variyen. Hani gomak'ayibey. Şk'uti gvşk'aybaten haşo mendaxtayna.....

Gurik'ayite Cumalepe do dalepe, didvepe do 3'ulupe...
Ramazan Kosanoğlu Ǩlemurişi
ramox@hotmail.com www.lazca.org

Emojiye tıkla - Yorum yap - Paylaş
Bu içeriği Sosyal Ortamda Paylaş

Bu haberi okuyanlar aşağıdakileri de okuduİdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.
Ramazan Kosanoğlu ǨLEMURİŞİ
İdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.

Gumva tuta nçolopeşi tuta oren Ham nç̌ara eveluri ndğalepe namşumpeşi ginç̌araten. Mupe iyert̆u do muperi oren.

LAZCA AİLE VE AKRABA  BİREYLERİ
Lazca
LAZCA AİLE VE AKRABA BİREYLERİ

LAZCA AİLE VE AKRABA BİREYLERİ Ramazan Kosanoğlu K'lemurişi İNTERNETTE EN ÇOK SORULAN SORULAR ARASINDA YER ALAN LAZCA AİLE BİREYLERİNİ FIRTINA VADİSİNDE KULLANILAN KISIMLARINI

Gumva Tuta Lazut̆epeşi Tutan.
Lazca
Gumva Tuta Lazut̆epeşi Tutan.

Ma mşun Oraşa mandrepiji livadişǩuni lazut̆i xaşǩumt̆ey nana do..

GURİ ÇİÇKU NANA
Timur Cumhur P’uliaşi
GURİ ÇİÇKU NANA

GURİ ÇİÇKU NANA Mu qvina vargugaçedinu qona, K`ap’ula k`ele elagiskidu 3`ana, Dixçini do xolo vardugaç’k`inden, K`ap`et’i xe skanis gogixta nana.

Ar ç'umanişi Osman KUYUMCU
Lazca
Ar ç'umanişi Osman KUYUMCU

AR Ç’UMANİŞİ Ar ç’umanişi gamablare do mevt’are Umeşone Epşk’undare p’ri-cetanaseren Opodraje mcora elizi3inamt’aşa <

ŞÖHRET BAŞAMAKLARINI BİR BİR ÇIKIYORLAR
Videolar
ŞÖHRET BAŞAMAKLARINI BİR BİR ÇIKIYORLAR

Rize/Fındıklı merkezli yeni bir grup. Gurubun üyeleri farklı yerlerde oldukları için çok sık bir araya gelemeseler de ciddi işler çıkartıyorlar. Klibini de çektikeleri Bozomota

Gişiş yap yada ücretsiz üye ol

İçerik Takvimi

İlginizi Çekebilir

img
İrituli mak'omadu
31-05-2013, 21:37
img
TDK'DAN LAZCA SÖZLÜK
23-09-2014, 20:56
Rize nöbetçi eczaneleri
HANGİ BELEDİYEYİ DAHA BAŞARILI BULUYORSUNUZ?