Anasayfa » Yazarlar » Ramazan Kosanoğlu ǨLEMURİŞİ » İdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.


İdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.

sponsor bağlantıları


Mşun şuǩule  mandrepiji livadişǩuni lazut̆i xaşǩumt̆ey nana do babaşǩimi. Mati hinişǩala obergu do oxoşǩu (noderi) dovigurert̆i. Obergu xolo maxenert̆u cepçamt̆i ǯulu originate kocit̆u let̆aşa komovizdamt̆i diyert̆u. Oxoşǩu peği vamaxenert̆u. Origi nadiǩaçaman mazgva xeşi guri lazut̆işi ǩaǩala kodiǩaçamt̆ey, Arǩale sap̌i diǩaçar, arti ǩale ti lazut̆i ǩaǩala. Origi ceçasi let̆a p̌i moyzdare ekubğar na-eşǩantxori sva. Ma hini vamaxert̆u. Nana do babaşǩimi hini ikumt̆ayşani mati obergu do oxoşǩu aroğorda vikumt̆i. Hini naxaşǩeyşe ogi şǩimi mžgudape eşǩit̆u. Mati xazi mayert̆u. Dişǩaşi oxori him didi livadişi lazut̆epete ibşet̆u. Livadi mǩuleşa ovro(8), gunžanoba ti oşidoeçidovit̆ (130)met̆ro kort̆u. Huy ti koren ala(ama) çayi ko-dovorgit. Him livadi pxaşǩat do ogumu ora moxt̆asi livadi bardi dikumt̆ey. Oxoriǩoçi koǩovisvarert̆it do namu ordo maxenanen deyite ǩarti ǩarti (artik arti) golovalert̆it.

 

İdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.

Lazut̆epe hiǩu iyert̆u çi; onʒxeni ibşert̆u lazut̆eppete. Serendi na-uğurt̆u ko-cupinamt̆u.

Zade  lazut̆i nauğunanpeşi oxorişa it̆ey do nuşvert̆ey onʒxunu. oxori çonçepete ipşert̆u. Onʒxuni içodasi gunže txozape dikumt̆es. İri oxori ti şǩunişist̆eri iyert̆u him ǯana varipinuna lazut̆epe.

İdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.

Babaşǩimi Msumexi’şa idusi dulya nauxenamt̆u ar oxorza t̆ǩu çi:

-Lazut̆i giğuni Çazimi?
-Ho komiğun.
-Ham lazit̆i keçopi do livadisǩani (ontule)  kodvorgi. Ham tasi melendo moviği dido bet̆i iyen, ǩaǩalapeti zade didi iyen.

Babaşǩimi him tasi eç̌opu do oxori şǩunişa moğu şuǩule iri ǯana ogumu ora him oxorza uxvamas. Him tasişi na-dovorgit lazut̆i irişişa didi ǩaǩala ayert̆u, Ç̌ebati gunže iyert̆u, varipinert̆u. Huy ti zade didi iyen. Huy ti varipinen. Babaşǩimi dirinu şuǩule livadi dulya ikus. Eveli (mcveşi) hişo iyert̆u, Oşǩomu do osǩudu şeni dvorgamt̆ey, lazut̆işa gale mut̆i variyert̆u. Cenç̌areri kort̆u, oşǩomale varort̆u. Him orape gomaşinasi maǩomaden. namaǩomaden; muti vamiğurt̆ey do xolo huynerişa vorsi vort̆it. Him mandrep̌iji livadi huy çayi kodovorgit. Babaşǩimi xoloti çayi nadvorgun svalepe lazut̆i ǩoşǩançxiluy do dvorgay. Çayi ǩiti vanonǯay. Oxorişǩuni huy ti lazut̆i iyen, huyti mʒxunumt, huyti ntxoza vikumt ala(ama) muti evelurişi dadi var uğun.

 

İdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.


P̌iʒari oxori miğurt̆ey min ora. Betonişi oxerepe peği varort̆u vanaği şǩuni. Lazut̆epe (nçolo) cacevobamtit onʒxeni komiğurt̆ey iri oxori st̆eri. Oxorişi doxunoni sva ǯalemona, dişǩast̆eri meyaperepe namevuyant̆it bağu, pujepe namolaxen mandre do pujepe merçale nadovosvaramt̆it marani.  Sum bere vimorditi oxori varemanç̌ey.  P̌iʒari oxori oǩopxvit. Sum oxori kevodgit him sva. Ndağalepe idaşa ida, eveluri şeyepe goyturaşa goyntura şǩu ti, nenaşǩuni ti hinişǩala goynturen. Huy nanaşǩimi him dişǩast̆eri meyaberepe "yoğurdi" ya iǯomey. Moy çi him meyaperi çendi navanuyayşeni "meyağperi" var on ya uşşǩun. Hişeni Yoğurdi ya uǯomey.  Ağani betoni oxorişi "ǯalemona"şeni ti "oturma odasi" ya uǯomey. Moy çi ağani betoni oxorepe iri oturma odasi  uǯomenan. ǯalemona dişǩa oxori iyert̆u himuşeni. Xanç̌eni xanç̌eni mt̆alepe nacevobamt̆it onʒxeni şǩunişeni ti nanaşǩimi "çati ǩati" ya uǯomey. Himuşeni onʒxeni  piʒari oxori dosǩudu.

İdaşa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunert̆at. Guri ǩayite doxedit.
Ramazan Kosanoğlu Ǩlemurişi
Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: