Ramazan Kosanoğlu ǨLEMURİŞİ

İdişa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunertat.

Mşun şuǩule  mandrepiji livadişǩuni lazut̆i xaşǩumt̆ey nana do babaşǩimi. Mati hinişǩala obergu do oxoşǩu (noderi) dovigurert̆i. Obergu xolo maxenert̆u cepçamt̆i ǯulu originate kocit̆u let̆aşa komovizdamt̆i diyert̆u. Oxoşǩu peği vamaxenert̆u. Origi nadiǩaçaman mazgva xeşi guri lazut̆işi ǩaǩala kodiǩaçamt̆ey, Arǩale sap̌i diǩaçar, arti ǩale ti lazut̆i ǩaǩala. Origi ceçasi let̆a p̌i moyzdare ekubğar na-eşǩantxori sva. Ma hini vamaxert̆u. Nana do babaşǩimi hini ikumt̆ayşani mati obergu do oxoşǩu aroğorda vikumt̆i. Hini naxaşǩeyşe ogi şǩimi mžgudape eşǩit̆u. Mati xazi mayert̆u. Dişǩaşi oxori him didi livadişi lazut̆epete ibşet̆u. Livadi mǩuleşa ovro(8), gunžanoba ti oşidoeçidovit̆ (130)met̆ro kort̆u. Huy ti koren ala(ama) çayi ko-dovorgit. Him livadi pxaşǩat do ogumu ora moxt̆asi livadi bardi dikumt̆ey. Oxoriǩoçi koǩovisvarert̆it do namu ordo maxenanen deyite ǩarti ǩarti (artik arti) golovalert̆it.

 

Lazut̆epe hiǩu iyert̆u çi; onʒxeni ibşert̆u lazut̆eppete. Serendi na-uğurt̆u ko-cupinamt̆u.

Zade  lazut̆i nauğunanpeşi oxorişa it̆ey do nuşvert̆ey onʒxunu. oxori çonçepete ipşert̆u. Onʒxuni içodasi gunže txozape dikumt̆es. İri oxori ti şǩunişist̆eri iyert̆u him ǯana varipinuna lazut̆epe.

Babaşǩimi Msumexi’şa idusi dulya nauxenamt̆u ar oxorza t̆ǩu çi:

-Lazut̆i giğuni Çazimi?
-Ho komiğun.
-Ham lazit̆i keçopi do livadisǩani (ontule)  kodvorgi. Ham tasi melendo moviği dido bet̆i iyen, ǩaǩalapeti zade didi iyen.

Babaşǩimi him tasi eç̌opu do oxori şǩunişa moğu şuǩule iri ǯana ogumu ora him oxorza uxvamas. Him tasişi na-dovorgit lazut̆i irişişa didi ǩaǩala ayert̆u, Ç̌ebati gunže iyert̆u, varipinert̆u. Huy ti zade didi iyen. Huy ti varipinen. Babaşǩimi dirinu şuǩule livadi dulya ikus. Eveli (mcveşi) hişo iyert̆u, Oşǩomu do osǩudu şeni dvorgamt̆ey, lazut̆işa gale mut̆i variyert̆u. Cenç̌areri kort̆u, oşǩomale varort̆u. Him orape gomaşinasi maǩomaden. namaǩomaden; muti vamiğurt̆ey do xolo huynerişa vorsi vort̆it. Him mandrep̌iji livadi huy çayi kodovorgit. Babaşǩimi xoloti çayi nadvorgun svalepe lazut̆i ǩoşǩançxiluy do dvorgay. Çayi ǩiti vanonǯay. Oxorişǩuni huy ti lazut̆i iyen, huyti mʒxunumt, huyti ntxoza vikumt ala(ama) muti evelurişi dadi var uğun.

 


P̌iʒari oxori miğurt̆ey min ora. Betonişi oxerepe peği varort̆u vanaği şǩuni. Lazut̆epe (nçolo) cacevobamtit onʒxeni komiğurt̆ey iri oxori st̆eri. Oxorişi doxunoni sva ǯalemona, dişǩast̆eri meyaperepe namevuyant̆it bağu, pujepe namolaxen mandre do pujepe merçale nadovosvaramt̆it marani.  Sum bere vimorditi oxori varemanç̌ey.  P̌iʒari oxori oǩopxvit. Sum oxori kevodgit him sva. Ndağalepe idaşa ida, eveluri şeyepe goyturaşa goyntura şǩu ti, nenaşǩuni ti hinişǩala goynturen. Huy nanaşǩimi him dişǩast̆eri meyaberepe "yoğurdi" ya iǯomey. Moy çi him meyaperi çendi navanuyayşeni "meyağperi" var on ya uşşǩun. Hişeni Yoğurdi ya uǯomey.  Ağani betoni oxorişi "ǯalemona"şeni ti "oturma odasi" ya uǯomey. Moy çi ağani betoni oxorepe iri oturma odasi  uǯomenan. ǯalemona dişǩa oxori iyert̆u himuşeni. Xanç̌eni xanç̌eni mt̆alepe nacevobamt̆it onʒxeni şǩunişeni ti nanaşǩimi "çati ǩati" ya uǯomey. Himuşeni onʒxeni  piʒari oxori dosǩudu.

İdaşa ida govinturert. Vidaşa vidat mogovindunert̆at. Guri ǩayite doxedit.
Ramazan Kosanoğlu Ǩlemurişi

[media=http://youtu.be/W1ZT4KoEmIc]

Emojiye tıkla - Yorum yap - Paylaş
Bu içeriği Sosyal Ortamda Paylaş

Bu haberi okuyanlar aşağıdakileri de okuduGumva Tuta Lazut̆epeşi Tutan.
Lazca
Gumva Tuta Lazut̆epeşi Tutan.

Ma mşun Oraşa mandrepiji livadişǩuni lazut̆i xaşǩumt̆ey nana do..

Eveluri Ç'andape (dugunepe)
Lazca
Eveluri Ç'andape (dugunepe)

Eveli ar biç'i do bozomota okomoju do oçilamtanşani, him bozomota do biç'işi nana do babape ho dot'veyk'oni diyert'u. Berepe oç'it'xu peği adet'i varort'u him ora.

GURİ ÇİÇKU NANA
Timur Cumhur P’uliaşi
GURİ ÇİÇKU NANA

GURİ ÇİÇKU NANA Mu qvina vargugaçedinu qona, K`ap’ula k`ele elagiskidu 3`ana, Dixçini do xolo vardugaç’k`inden, K`ap`et’i xe skanis gogixta nana.

İrituli mak'omadu
Lazca
İrituli mak'omadu

Lazebura destani: iritulu makomaduİritulu mak’omadu e nana şkimi Meyaperi celançxveri lazut'i cari

ǨLEMURİŞİ ÇAZİMİK ÇOYİZ LİVADİ DULYAPE  İKUY
LAZCA TV - LAZURİ TV
ǨLEMURİŞİ ÇAZİMİK ÇOYİZ LİVADİ DULYAPE İKUY

Dirinuşuǩule livedişi dulya naikomz Ç̌azimi livadi dulyapete sum bere domordu. Çendi (muk) ti teǩavut̆i divu. 80 ǯaneri na ren ç̌azimi ha3'i ti livadişi dulya ikomz. "Ma gegaperi

Lazca güncel konuşmalar: Selamlaşma, tanışma,
Lazca
Lazca güncel konuşmalar: Selamlaşma, tanışma,

Lazca güncel konuşmalar selamlaşma, tanışma, hal/hatır sorma Lazca = Türkçe Merhaba = Merhaba (arapça) Kai (vorsi) Moxti = Hoşgeldin Muç'ore? = Nasılsın? Muç'oret? = Nasılsınız?

Gişiş yap yada ücretsiz üye ol

İçerik Takvimi

Rize nöbetçi eczaneleri
HANGİ BELEDİYEYİ DAHA BAŞARILI BULUYORSUNUZ?