Anasayfa » Lazca » Gumva Tuta Lazut̆epeşi Tutan.


Gumva Tuta Lazut̆epeşi Tutan.

sponsor bağlantıları


LAZCA ÖYKÜ – GUMVA TUTA
Ramazan KOSANOĞLU

Ma mşun oraşa mandrepiji livadişǩuni lazut̆i xaşǩumt̆ey nana do babaşǩimi.
Ma ti hinişǩala dovigurert̆i obergu do oxaşǩu.
Oxaşǩu xolo maxenert̆u, Cepçamt̆i ǯulu originate kocit̆una let̆aşa, komovizdamt̆i diyert̆u.
Oxaşǩu peği vamaxenert̆u. Origi nadiǩaçaman mazgva xe guri lazut̆işi ǩaǩala kodiǩaçamt̆ey, Arǩale sap̌i diǩaçar, arǩale lazut̆i ǩaǩala, arǩale do origi ceçasi let̆a ekubğar naeşǩantxori sva. Ma hini vamaxert̆u.
Nana do babaşǩini hani ikumt̆anşa ma ti obergu do oxaşǩu aroğorda vikumt̆i. Hini naxaşǩeyşa ogi şǩimi lazut̆epe eşǩit̆u. Ma ti xazi mayert̆u.

Dişǩaşi oxori him didi livadişi lazut̆epete ibşet̆u. Gumani nçalepe ti livadi bardi dikumt̆ey. Oxoriǩoçepe koǩovisvarert̆it do namu ordo maxenanen deyite yarişi vikumt̆it.

Lazut̆epe hiǩu iyert̆u çi; onʒxenepe ibşert̆u lazut̆epete. Serendi nauğurt̆upe kocupinamt̆ey. Zade nauğunanpeşi oxorişa it̆ey do nuşvert̆ey onʒxunu.
Oxori çonçepete ipşert̆u. Onʒxuni içodasi gunže txozape dikumt̆ey. İri oxori ti şǩunişist̆eri iyert̆u him ǯana varipinuna lazut̆epe.

 Babaşǩimi Msumexi’şa idusi dulya nauxenamt̆u ar oxorza t̆ǩu çi:


-Lazut̆i giğuni Çazimi?
-Ho komiğun.
-Ham lazit̆i keçopi do livadisǩani kodvorgi. Ham melendo moviği dido bet̆i iyen, ǩaǩalapeti zade didi iyen ya.

Babaşǩimi him tasi eç̌opu do oxorişǩunişa moğuşuǩule ǩat̆a ǯana ogumu ora him oxorza uxvamay. Him tasişi nadovorgit lazut̆i irişişa didi ǩaǩala ayert̆u, Ç̌eba ti gunže iyert̆u, varipinert̆u. Huyti zade didi iyen. Huyti varipinen.

Babaşǩimi dirinuşuǩule livadi dulya ikuy. Eveli hişo iyert̆u, Oşǩomuşeni Dvorgamt̆ey, lazut̆işa gale mut̆i variyert̆u. Cenç̌areri kort̆u, oşǩomale varort̆u.

Him orape gomaşinasi maǩomaden. namaǩomaden; muti vamiğurt̆ey do Xolo huynerişa vorsi vort̆it. Him mandrep̌iji livadi huy çayi kodovorgit. Babaşǩimi xolo ti çayi nadvorgun svalepe lazut̆i dvorgay. Çayi ǩiti vanonǯay. Oxorişǩuni huy ti lazut̆i iyen, huy ti mʒxunumt, huy ti ntxoza vikumt.
Ǯana mayaneni var mişǩun. Ǯana vort̆ateni himu ti var mişǩun
 

Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: