Balkız Öztürk Başaran » www.lazca.org Laz dili ve Kültürü sitesi


» » Balkız Öztürk Başaran


Balkız Öztürk Başaran

sponsor bağlantıları


Assist. Prof. Dr. Balkız Öztürk Başaran (Boğaziçi Üniversitesi)

Türk dillerinden Sözdizimi, Tarihsel Dilbilim, Kafkas Dilleri, Laz yapısı, Yapı

EĞİTİM
2004 Dilbilim alanında doktora derecesine sahiptir. Harvard Üniversitesi
1999 Dilbilimi Yüksek Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi
1996 Tercüme ve Simultane Tercüme BA, Boğaziçi Üniversitesi
Kitaplar

Öztürk, B. (2005) Case, Referentiality ve Cümle Yapısı . Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Kitap Bölümleri
SOV dilde Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Disharmonik Kelime Siparişler Kuramsal Yaklaşımlar , M. Sheehan ve MT Biberauer (ed.), Oxford University Press.
Khalkha Moğol ve Uygur yılında Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Çapraz-dilsel Perspektifinden sağa doğru hareketi , H. Walker ve G. Webelhuth (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.

Öztürk, Tematik ekler, Olumlu atasözleri, Mekansal Önekler, Fiil Sınıflar, Suppletive fiiller, Türetilmiş fiiller ve edatlar ve edatlar B. (2011) Bölümleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), In Pazar Laz . 89-114. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.

Emgin, B. ve B. Öztürk (2011) Kompleman Cümleleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), 128-134 içinde.
Öztürk, B. (2009) Sigara Configurationality:. Serbest Kelime Sipariş ve Türkçe Argüman Drop Sözdizimsel Değişim Sınırları , MT Biberauer (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.
Öztürk, B. (2006) Case, EPP ve Türkçe. Içinde edilgenleştirme edilgenleştirme ve Tipolojisi . Werner İbrahim (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Türkçe olarak Öztürk, B. (2006) Boş Argümanlar. Minimalist Deneme . Cedric Boeckx (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Öztürk, B. (2002) Sözsüz Cümleler. Ndebele , ed. C. Bowern ve V. Lotridge, Dünya Dilleri / Malzeme 416, LINCOM
Olmayan bir pro-drop dil olarak Öztürk, B. (2002) Türk. Türkçe olarak Fiil , E. Erguvanlı-Taylan, (ed.), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, ss 239-260
Düzenlenen Hacimler
Öztürk, B. ve M. Pöchtrager (2011) Pazar Laz. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.
Kelepir, M. ve B. Öztürk (2007) Altay Örgün Dilbilim Çalıştayı Bildiriler Kitabı . Dilbilim MIT iş kağıtları, Cambridge: MIT
Makaleler

Öztürk, Pazar ve Ardesheni Laz. B. (2010) Başlık Dilbilim Araştırmaları . Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Öztürk, B. (2009), Agents birleştirilerek Lingua 119:334-358.
Bildiriler Makaleler

Emgin, B. ve B. Öztürk (baskıda) Pazar Laz mastara Cümleleri. Kafkasya Araştırmaları, Macerata, İtalya Üniversitesi Güncel Gelişmeler Bildiriler Kitabı.
Oded, İ. Ve B. Öztürk (baskıda) Türkçe'de Denetim Yapıları. 15. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . Maltepe Üniversitesi.

Öztürk, B. (2011) Türkçe Ortaç yapılarında kullanılan eklerin Selection. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . ODTÜ.
Öztürk, Türk. B. (2008) görelileşmesi stratejileri WAFL 2004 Bildiriler . MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk, B. (2007) edilgenleştirme ve Çift-nesne İnşaatları WAFL 2004 Bildiriler , MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk. Ajanlarının B. (2006) Esas Türk Dilbilimi 12. Uluslararası Konferansı , Yağcıoğlu, S. ve AC Değer'in (ed.), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, pp.235-248.

Gürcanlı, Ö. Ve B. Öztürk (2005) Türkçe'de "ne ... ne" bağlacı ve Çift geçişli Eylem Yapıları. 14. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri , Harran Üniversitesi.

Öztürk, B. (2005) Türk, Çift-nesne İnşaatları Asimetri Bildiriler WECOL 2004 , University of Southern California.

Öztürk, B. (2005) Agent-Ortaklığın, Penn Dilbilim Kolokyumu, Bildiriler Kitabı Pennsylvania Üniversitesi, Şubat 2004.

Öztürk, Türk. B. (2004) zorla göç ettirilmiş Türk Dilbilimi XI Uluslararası Konferansı , Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Öztürk, Türkçe Kompleks Predicate Oluşumu B. (2004). Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma : Işık Fiiller, Harvard Üniversitesi Kasım 2002 Çalıştayı Bildiriler Kitabı.

Öztürk, B. (2001) Türk. Yılında Yardımcı Maddeleri Türk Dilbilimi X. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı , Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2000.

Öztürk, Türk. B. (2001) Sahiplik bildiren ifadeleri HUMIT Bildiriler Kitabı (Dilbilim Harvard Üniversitesi MIT Ortak Konferansı), 2000, MITWPL 40.

Öztürk, B. (2000) Bir Adil-Düşürme dili olarak Türkçe. XIII. Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri , (XIII Bildiriler Kitabı. Türk Linguisctics Ulusal Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1999.
Çalışma Kağıtları
Öztürk, B. (2004) Case, Referentiality ve Non-configurationality. Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma , C. Bowern ed., Cilt 10
Öztürk, B. (2003) Türk. Yılında Pseudo-incoporation Harvard Dilbilim Bildiriler Çalışma der. C. Boeckx, C. Bowern ve J. Jasanoff, Cilt 8

Kitaplar

Öztürk, B. (2005) Case, Referentiality ve Cümle Yapısı . Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Kitap Bölümleri
SOV dilde Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Disharmonik Kelime Siparişler Kuramsal Yaklaşımlar , M. Sheehan ve MT Biberauer (ed.), Oxford University Press.
Khalkha Moğol ve Uygur yılında Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Çapraz-dilsel Perspektifinden sağa doğru hareketi , H. Walker ve G. Webelhuth (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.

Öztürk, Tematik ekler, Olumlu atasözleri, Mekansal Önekler, Fiil Sınıflar, Suppletive fiiller, Türetilmiş fiiller ve edatlar ve edatlar B. (2011) Bölümleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), In Pazar Laz . 89-114. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.

Emgin, B. ve B. Öztürk (2011) Kompleman Cümleleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), 128-134 içinde.
Öztürk, B. (2009) Sigara Configurationality:. Serbest Kelime Sipariş ve Türkçe Argüman Drop Sözdizimsel Değişim Sınırları , MT Biberauer (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.
Öztürk, B. (2006) Case, EPP ve Türkçe. Içinde edilgenleştirme edilgenleştirme ve Tipolojisi . Werner İbrahim (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Türkçe olarak Öztürk, B. (2006) Boş Argümanlar. Minimalist Deneme . Cedric Boeckx (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Öztürk, B. (2002) Sözsüz Cümleler. Ndebele , ed. C. Bowern ve V. Lotridge, Dünya Dilleri / Malzeme 416, LINCOM
Olmayan bir pro-drop dil olarak Öztürk, B. (2002) Türk. Türkçe olarak Fiil , E. Erguvanlı-Taylan, (ed.), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, ss 239-260
Düzenlenen Hacimler
Öztürk, B. ve M. Pöchtrager (2011) Pazar Laz. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.
Kelepir, M. ve B. Öztürk (2007) Altay Örgün Dilbilim Çalıştayı Bildiriler Kitabı . Dilbilim MIT iş kağıtları, Cambridge: MIT
Makaleler

Öztürk, Pazar ve Ardesheni Laz. B. (2010) Başlık Dilbilim Araştırmaları . Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Öztürk, B. (2009), Agents birleştirilerek Lingua 119:334-358.
Bildiriler Makaleler

Emgin, B. ve B. Öztürk (baskıda) Pazar Laz mastara Cümleleri. Kafkasya Araştırmaları, Macerata, İtalya Üniversitesi Güncel Gelişmeler Bildiriler Kitabı.
Oded, İ. Ve B. Öztürk (baskıda) Türkçe'de Denetim Yapıları. 15. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . Maltepe Üniversitesi.

Öztürk, B. (2011) Türkçe Ortaç yapılarında kullanılan eklerin Selection. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . ODTÜ.
Öztürk, Türk. B. (2008) görelileşmesi stratejileri WAFL 2004 Bildiriler . MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk, B. (2007) edilgenleştirme ve Çift-nesne İnşaatları WAFL 2004 Bildiriler , MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk. Ajanlarının B. (2006) Esas Türk Dilbilimi 12. Uluslararası Konferansı , Yağcıoğlu, S. ve AC Değer'in (ed.), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, pp.235-248.

Gürcanlı, Ö. Ve B. Öztürk (2005) Türkçe'de "ne ... ne" bağlacı ve Çift geçişli Eylem Yapıları. 14. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri , Harran Üniversitesi.

Öztürk, B. (2005) Türk, Çift-nesne İnşaatları Asimetri Bildiriler WECOL 2004 , University of Southern California.

Öztürk, B. (2005) Agent-Ortaklığın, Penn Dilbilim Kolokyumu, Bildiriler Kitabı Pennsylvania Üniversitesi, Şubat 2004.

Öztürk, Türk. B. (2004) zorla göç ettirilmiş Türk Dilbilimi XI Uluslararası Konferansı , Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Öztürk, Türkçe Kompleks Predicate Oluşumu B. (2004). Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma : Işık Fiiller, Harvard Üniversitesi Kasım 2002 Çalıştayı Bildiriler Kitabı.

Öztürk, B. (2001) Türk. Yılında Yardımcı Maddeleri Türk Dilbilimi X. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı , Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2000.

Öztürk, Türk. B. (2001) Sahiplik bildiren ifadeleri HUMIT Bildiriler Kitabı (Dilbilim Harvard Üniversitesi MIT Ortak Konferansı), 2000, MITWPL 40.

Öztürk, B. (2000) Bir Adil-Düşürme dili olarak Türkçe. XIII. Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri , (XIII Bildiriler Kitabı. Türk Linguisctics Ulusal Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1999.
Çalışma Kağıtları
Öztürk, B. (2004) Case, Referentiality ve Non-configurationality. Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma , C. Bowern ed., Cilt 10
Öztürk, B. (2003) Türk. Yılında Pseudo-incoporation Harvard Dilbilim Bildiriler Çalışma der. C. Boeckx, C. Bowern ve J. Jasanoff, Cilt 8
Derleme http://www.lazca.org/

Kaynak.http://www.linguistics.boun.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
Not: Boğaziçi üniveristesinde Lazca seçmeli ders olarak İSMAİL AVCI BUCAKLİŞİ TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
+5
Konuya yorum yazabilmek için üye olmalısınız. Üye Olmak İçin Tılka

mehmet alper
3 Ekim 2013 22:54
Boğaziçi Üniversitesi'nde Lazca seçmeli ders İsmail AVCI BUCAKLİŞİ tarafından verilmektedir.
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Cevapla

Lazca
4 Ekim 2013 00:23
ilgili bölüm düzeltilmiştir. ilginiz için teşekkür ederiz.

Alıntı: mehmet alper
Boğaziçi Üniversitesi'nde Lazca seçmeli ders İsmail AVCI BUCAKLİŞİ tarafından verilmektedir.
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

CevaplaAdınız:*
E-Mail:
Kodu girin: *
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız