Genel

Balkız Öztürk Başaran

Assist. Prof. Dr. Balkız Öztürk Başaran (Boğaziçi Üniversitesi)

Türk dillerinden Sözdizimi, Tarihsel Dilbilim, Kafkas Dilleri, Laz yapısı, Yapı

EĞİTİM
2004 Dilbilim alanında doktora derecesine sahiptir. Harvard Üniversitesi
1999 Dilbilimi Yüksek Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi
1996 Tercüme ve Simultane Tercüme BA, Boğaziçi Üniversitesi
Kitaplar

Öztürk, B. (2005) Case, Referentiality ve Cümle Yapısı . Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Kitap Bölümleri
SOV dilde Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Disharmonik Kelime Siparişler Kuramsal Yaklaşımlar , M. Sheehan ve MT Biberauer (ed.), Oxford University Press.
Khalkha Moğol ve Uygur yılında Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Çapraz-dilsel Perspektifinden sağa doğru hareketi , H. Walker ve G. Webelhuth (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.

Öztürk, Tematik ekler, Olumlu atasözleri, Mekansal Önekler, Fiil Sınıflar, Suppletive fiiller, Türetilmiş fiiller ve edatlar ve edatlar B. (2011) Bölümleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), In Pazar Laz . 89-114. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.

Emgin, B. ve B. Öztürk (2011) Kompleman Cümleleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), 128-134 içinde.
Öztürk, B. (2009) Sigara Configurationality:. Serbest Kelime Sipariş ve Türkçe Argüman Drop Sözdizimsel Değişim Sınırları , MT Biberauer (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.
Öztürk, B. (2006) Case, EPP ve Türkçe. Içinde edilgenleştirme edilgenleştirme ve Tipolojisi . Werner İbrahim (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Türkçe olarak Öztürk, B. (2006) Boş Argümanlar. Minimalist Deneme . Cedric Boeckx (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Öztürk, B. (2002) Sözsüz Cümleler. Ndebele , ed. C. Bowern ve V. Lotridge, Dünya Dilleri / Malzeme 416, LINCOM
Olmayan bir pro-drop dil olarak Öztürk, B. (2002) Türk. Türkçe olarak Fiil , E. Erguvanlı-Taylan, (ed.), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, ss 239-260
Düzenlenen Hacimler
Öztürk, B. ve M. Pöchtrager (2011) Pazar Laz. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.
Kelepir, M. ve B. Öztürk (2007) Altay Örgün Dilbilim Çalıştayı Bildiriler Kitabı . Dilbilim MIT iş kağıtları, Cambridge: MIT
Makaleler

Öztürk, Pazar ve Ardesheni Laz. B. (2010) Başlık Dilbilim Araştırmaları . Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Öztürk, B. (2009), Agents birleştirilerek Lingua 119:334-358.
Bildiriler Makaleler

Emgin, B. ve B. Öztürk (baskıda) Pazar Laz mastara Cümleleri. Kafkasya Araştırmaları, Macerata, İtalya Üniversitesi Güncel Gelişmeler Bildiriler Kitabı.
Oded, İ. Ve B. Öztürk (baskıda) Türkçe'de Denetim Yapıları. 15. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . Maltepe Üniversitesi.

Öztürk, B. (2011) Türkçe Ortaç yapılarında kullanılan eklerin Selection. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . ODTÜ.
Öztürk, Türk. B. (2008) görelileşmesi stratejileri WAFL 2004 Bildiriler . MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk, B. (2007) edilgenleştirme ve Çift-nesne İnşaatları WAFL 2004 Bildiriler , MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk. Ajanlarının B. (2006) Esas Türk Dilbilimi 12. Uluslararası Konferansı , Yağcıoğlu, S. ve AC Değer'in (ed.), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, pp.235-248.

Gürcanlı, Ö. Ve B. Öztürk (2005) Türkçe'de "ne ... ne" bağlacı ve Çift geçişli Eylem Yapıları. 14. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri , Harran Üniversitesi.

Öztürk, B. (2005) Türk, Çift-nesne İnşaatları Asimetri Bildiriler WECOL 2004 , University of Southern California.

Öztürk, B. (2005) Agent-Ortaklığın, Penn Dilbilim Kolokyumu, Bildiriler Kitabı Pennsylvania Üniversitesi, Şubat 2004.

Öztürk, Türk. B. (2004) zorla göç ettirilmiş Türk Dilbilimi XI Uluslararası Konferansı , Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Öztürk, Türkçe Kompleks Predicate Oluşumu B. (2004). Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma : Işık Fiiller, Harvard Üniversitesi Kasım 2002 Çalıştayı Bildiriler Kitabı.

Öztürk, B. (2001) Türk. Yılında Yardımcı Maddeleri Türk Dilbilimi X. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı , Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2000.

Öztürk, Türk. B. (2001) Sahiplik bildiren ifadeleri HUMIT Bildiriler Kitabı (Dilbilim Harvard Üniversitesi MIT Ortak Konferansı), 2000, MITWPL 40.

Öztürk, B. (2000) Bir Adil-Düşürme dili olarak Türkçe. XIII. Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri , (XIII Bildiriler Kitabı. Türk Linguisctics Ulusal Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1999.
Çalışma Kağıtları
Öztürk, B. (2004) Case, Referentiality ve Non-configurationality. Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma , C. Bowern ed., Cilt 10
Öztürk, B. (2003) Türk. Yılında Pseudo-incoporation Harvard Dilbilim Bildiriler Çalışma der. C. Boeckx, C. Bowern ve J. Jasanoff, Cilt 8

Kitaplar

Öztürk, B. (2005) Case, Referentiality ve Cümle Yapısı . Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Kitap Bölümleri
SOV dilde Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Disharmonik Kelime Siparişler Kuramsal Yaklaşımlar , M. Sheehan ve MT Biberauer (ed.), Oxford University Press.
Khalkha Moğol ve Uygur yılında Öztürk, B. (baskıda) Postverbal bileşenleri. Çapraz-dilsel Perspektifinden sağa doğru hareketi , H. Walker ve G. Webelhuth (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.

Öztürk, Tematik ekler, Olumlu atasözleri, Mekansal Önekler, Fiil Sınıflar, Suppletive fiiller, Türetilmiş fiiller ve edatlar ve edatlar B. (2011) Bölümleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), In Pazar Laz . 89-114. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.

Emgin, B. ve B. Öztürk (2011) Kompleman Cümleleri. Öztürk, Balkız ve Markus Pöchtrager (ed.), 128-134 içinde.
Öztürk, B. (2009) Sigara Configurationality:. Serbest Kelime Sipariş ve Türkçe Argüman Drop Sözdizimsel Değişim Sınırları , MT Biberauer (ed.), Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins.
Öztürk, B. (2006) Case, EPP ve Türkçe. Içinde edilgenleştirme edilgenleştirme ve Tipolojisi . Werner İbrahim (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Türkçe olarak Öztürk, B. (2006) Boş Argümanlar. Minimalist Deneme . Cedric Boeckx (ed.) Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins
Öztürk, B. (2002) Sözsüz Cümleler. Ndebele , ed. C. Bowern ve V. Lotridge, Dünya Dilleri / Malzeme 416, LINCOM
Olmayan bir pro-drop dil olarak Öztürk, B. (2002) Türk. Türkçe olarak Fiil , E. Erguvanlı-Taylan, (ed.), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, ss 239-260
Düzenlenen Hacimler
Öztürk, B. ve M. Pöchtrager (2011) Pazar Laz. LINCOM: Dünya Malzeme Dilleri, Münich.
Kelepir, M. ve B. Öztürk (2007) Altay Örgün Dilbilim Çalıştayı Bildiriler Kitabı . Dilbilim MIT iş kağıtları, Cambridge: MIT
Makaleler

Öztürk, Pazar ve Ardesheni Laz. B. (2010) Başlık Dilbilim Araştırmaları . Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Öztürk, B. (2009), Agents birleştirilerek Lingua 119:334-358.
Bildiriler Makaleler

Emgin, B. ve B. Öztürk (baskıda) Pazar Laz mastara Cümleleri. Kafkasya Araştırmaları, Macerata, İtalya Üniversitesi Güncel Gelişmeler Bildiriler Kitabı.
Oded, İ. Ve B. Öztürk (baskıda) Türkçe'de Denetim Yapıları. 15. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . Maltepe Üniversitesi.

Öztürk, B. (2011) Türkçe Ortaç yapılarında kullanılan eklerin Selection. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri . ODTÜ.
Öztürk, Türk. B. (2008) görelileşmesi stratejileri WAFL 2004 Bildiriler . MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk, B. (2007) edilgenleştirme ve Çift-nesne İnşaatları WAFL 2004 Bildiriler , MITWPL, MIT, Cambridge.

Öztürk, Türk. Ajanlarının B. (2006) Esas Türk Dilbilimi 12. Uluslararası Konferansı , Yağcıoğlu, S. ve AC Değer'in (ed.), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, pp.235-248.

Gürcanlı, Ö. Ve B. Öztürk (2005) Türkçe'de "ne ... ne" bağlacı ve Çift geçişli Eylem Yapıları. 14. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri , Harran Üniversitesi.

Öztürk, B. (2005) Türk, Çift-nesne İnşaatları Asimetri Bildiriler WECOL 2004 , University of Southern California.

Öztürk, B. (2005) Agent-Ortaklığın, Penn Dilbilim Kolokyumu, Bildiriler Kitabı Pennsylvania Üniversitesi, Şubat 2004.

Öztürk, Türk. B. (2004) zorla göç ettirilmiş Türk Dilbilimi XI Uluslararası Konferansı , Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Öztürk, Türkçe Kompleks Predicate Oluşumu B. (2004). Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma : Işık Fiiller, Harvard Üniversitesi Kasım 2002 Çalıştayı Bildiriler Kitabı.

Öztürk, B. (2001) Türk. Yılında Yardımcı Maddeleri Türk Dilbilimi X. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı , Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2000.

Öztürk, Türk. B. (2001) Sahiplik bildiren ifadeleri HUMIT Bildiriler Kitabı (Dilbilim Harvard Üniversitesi MIT Ortak Konferansı), 2000, MITWPL 40.

Öztürk, B. (2000) Bir Adil-Düşürme dili olarak Türkçe. XIII. Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri , (XIII Bildiriler Kitabı. Türk Linguisctics Ulusal Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1999.
Çalışma Kağıtları
Öztürk, B. (2004) Case, Referentiality ve Non-configurationality. Harvard Üniversitesi Dilbilim Bildiriler Çalışma , C. Bowern ed., Cilt 10
Öztürk, B. (2003) Türk. Yılında Pseudo-incoporation Harvard Dilbilim Bildiriler Çalışma der. C. Boeckx, C. Bowern ve J. Jasanoff, Cilt 8
Derleme http://www.lazca.org/

Kaynak.http://www.linguistics.boun.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
Not: Boğaziçi üniveristesinde Lazca seçmeli ders olarak İSMAİL AVCI BUCAKLİŞİ TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.

Emojiye tıkla - Yorum yap - Paylaş
Bu içeriği Sosyal Ortamda Paylaş

Bu haberi okuyanlar aşağıdakileri de okuduKENDİ KULLANDIĞI MATKAPA ATKISI DOLANIP  YAŞAMINI YİTİRDİ
Rize Fındıklı (Vi3'e)
KENDİ KULLANDIĞI MATKAPA ATKISI DOLANIP YAŞAMINI YİTİRDİ

Rize'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Aydın Seçer kimdir?   Rize Meǩalesǩirit köyünde Doğan Seçer  38 Yaşında Profesör Oldu
Lazlar
Prof. Dr. Aydın Seçer kimdir? Rize Meǩalesǩirit köyünde Doğan Seçer 38 Yaşında Profesör Oldu

Prof. Dr. Aydın Seçer kimdir? Rize Meǩalesǩirit köyünde Doğan Seçer 38 Yaşında Profesör Oldu

“Şuan köyde yaşayan tek genç benim”
Karadeniz haberleri
“Şuan köyde yaşayan tek genç benim”

Artvin’de köy yaşamıyla ilgili videolar paylaşarak, 300 bin takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Özlem Öztürk, amacının Türk kadınını, Karadeniz kadını en iyi şekilde temsil

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN
Lazlar
TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Mustafa Sinan KAÇALİN 1957 İstanbul doğumludur. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi bağlı, Yöre kültürü açısından en seçkin insanların yaşadığı köylerden olan Ğvandi (çayırdüzü) köyünden

Rize RTE Üniversitesinde 'Gürcü Dili Eğitimi' Açıldı. Lazca hala yok
Lazca dersler
Rize RTE Üniversitesinde 'Gürcü Dili Eğitimi' Açıldı. Lazca hala yok

Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ikinci ‘Gürcü Dili Eğitimi’ kursu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ARTVİN ARHAVİ'DE SEL
Artvin Arhavi (Ark'abi)
ARTVİN ARHAVİ'DE SEL

ARHAVİ SELE TESLİM OLDU ün gece başlayan sağanak yağış bugün öğle saatlerinde şiddetini arttırarak Artvin'in Arhavi ilçesindeki dereler taşarak caddeleri su bastı. Su

Gişiş yap yada ücretsiz üye ol

İçerik Takvimi

Rize nöbetçi eczaneleri
HANGİ BELEDİYEYİ DAHA BAŞARILI BULUYORSUNUZ?