Anasayfa » Artvin Arhavi (Ark'abi) » Ç̌UŤA BOZO DO TOPURİ


Ç̌UŤA BOZO DO TOPURİ

sponsor bağlantıları


Ar kyoyiz ar ç̌ut̆a bozo sǩidut̆u. Bozoz gunže tomape uğut̆u ǩuçxeş kusişakiz do mç̌ipe mç̌ipe tolepe. Ham bozoz coğorepe dido ǩayi uǯont̆u. P̌anda babamuşiz ar coğori aǩvant̆u.


Ar yazişi oraz babamuşiǩ bozoz ar laǩoti kužiru. Keǩiǩatez do laǩoti ezdimuşe idez. Laǩotik bozo žiruşi tomapemuşiz gyaǩnu do timuşakiz kextu arşvaciz. Bozoşi mxuciz konoxedu ǩinç̌isteri. Bozoǩ ar babamuşiz ar laǩotişi tolepez oǯǩedu. Laǩotik bozoşi gvalepe lot̆ǩuz gyoç̌ǩu do ucimuşiz "mendemiyoni" ya do kelotǩu.


Bozo do babamuşi laǩoti oxorişe oyonez. Topurişi rengi nauğunşeni "Topuri" gyodvez. Ǩat̆a ndğa bozoǩ Topuri osteramt̆u. Gyari meçamt̆u, goronamt̆u. Topuriǩti nciri muxtaşi t̆at̆imuşi bozoz yudumert̆u do heşote incirt̆u. Bozo eyselaşi goǩuǯxut̆u hemuşeni ç̌ut̆a bozo incirt̆aşi Topuriz eluxedut̆u.

Topurik izmocez "manabrepeç̌ǩimi, manabrepeç̌ǩimi" ya do ǩore3xumt̆u p̌anda. "manabrepeç̌ǩimi mu ipxort̆? “,  “manabrepeç̌ǩimi mu şumt̆? “ ya zop̌ont̆u. Bozok goǩu3xişi uǩitxamt̆u Topuriz “so renan, mi renan? “ Cevabi vameçamt̆u.


Tamo tamo orape golilu. Ǩat̆a ndğa juri isterez, goxtez, bazi ip̌aramitez. Do ar ndğa Topuri dizabunu. Varasteru, mutu varaxenu. Xolo dinciru xe geǩlimeri bozoǩala. Xolo "manabrepeç̌ǩimi" ya do icoxumt̆u do toli kogonǯǩu. Bozoz oǯǩedu do ar mcixi toma momçi ya uǯu. Bozoǩti mestiku ar mcixi toma do komeçu. Ç̌umani Topuri varyaselu do doğuru. Bozoz dido guri naç̌u. Dido ibgaru. Xvala kodosǩidu. Bgarineri bgarineri kodoxvez Topuri babamuşiǩala.


Uǩule bozo ǩat̆a ndğa gemzuleri gulurt̆u, boyne ibgart̆u. Ar ndğaz xolo heşo xvala xvala gulurt̆uşi kapulendo tomamuşiz a muntxaǩ gyaǩnu. Goyǩtu do oǯǩeduşi ar laǩoti užiʒamt̆u. Bozok kodamǩuǯu, "mi re? " ya do duǩitxu. Laǩotiǩti "ma Topurişi manabre bore, tomasǩani momçudort̆un şurate giçini" ya tǩu. Majurani ndğa xolo ar laǩoti daha komagu. Hemukti "Topurişi manabre bore ya" du3'u. Bozoz k'at'a ndğa ar ağani lak'oti ar ağani manabre davu haşo haşo te. Hemtepez gyarepe dudu. Osteru. Up̌aramit̆u. Oşi ndğaşǩule oşi laǩoti davu. Dido xeleri t̆u. P̌ot̆e xvala vardosǩidu. Laǩotepeti p̌ot̆e ugyareli vardosǩidez.


Oşineri ndğa Topurişe idezşi Topuri na doxvez svaz ar didi puǩuri gont̆u. Oşi but̆ǩa uğut̆u..
Meseli haşote diçodu. Berepe ti dincirez...


3apuleEmojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: