» » Ç'UT'A BOZO DO TOPURİ


Ç'UT'A BOZO DO TOPURİ

sponsor bağlantıları


Ar kyoyiz ar ç'ut'a bozo sk'idut'u. Bozoz gunz'e tomape uğut'u kuçxeş k'usişakiz do mç'ipe mç'ipe tolepe. Ham bozoz coğorepe dido k'ayi u3'ont'u. P'anda babamuşiz ar coğori ak'vant'u.


Ar yazişi oraz babamuşik bozoz ar lak'oti kuz'iru. Kek'ik'atez do lak'oti ezdimuşe idez. Lak'otik bozo z'iruşi tomapemuşiz gyak'nu do timuşakiz kextu arşvaciz. Bozoşi mxuciz konoxedu k'inç'isteri. Bozok ar babamuşiz ar lak'otişi tolepez o3'k'edu. Lak'otik bozoşi gvalepe lotkuz gyoçk'u do ucimuşiz "mendemiyoni" ya do kelotk'u.


Bozo do babamuşi lak'oti oxorişe oyonez. Topurişi rengi nauğunşeni "Topuri" gyodvez. K'at'a ndğa bozok Topuri osteramt'u. Gyari meçamt'u, goronamt'u. Topurik ti nciri muxtaşi t'at'imuşi bozoz yudumert'u do heşote incirt'u. Bozo eyselaşi gok'u3'xut'u hemuşeni ç'ut'a bozo incirtaşi Topuriz eluxedut'u.

Topurik izmocez "manabrepeçk'imi, manabrepeçk'imi" ya do k'ore3xumt'u p'anda. "manabrepeçk'imi mu ipxort? “,  “manabrepeçk'imi mu şumt? “ ya zop'ont'u. Bozok goku3xişi uk'itxamt'u Topuriz “so renan, mi renan? “ Cevabi vameç'amt'u.


Tamo tamo orape golilu. K'at'a ndğa juri isterez, goxtez, bazi ip'aramitez. Do ar ndğa Topuri dizabunu. Varasteru, mutu varaxenu. Xolo dinciru xe gek'limeri bozok'ala. Xolo "manabrepeçk'imi" ya do icoxumt'u do toli kogon3'k'u. Bozoz o3'k'edu do ar mcixi toma momçi ya u3'u. Bozok ti mestiku ar mcixi toma do komeçu. Ç'umani Topuri varyaselu do doğuru. Bozoz dido guri naç'u. Dido ibgaru. Xvala kodosk'idu. Bgarineri bgarineri kodoxvez Topuri babamuşik'ala.


Uk'ule bozo k'at'a ndğa gemzuleri gulurt'u, boyne ibgart'u. Ar ndğaz xolo heşo xvala xvala gulurt'uşi kapulendo tomamuşiz a muntxak gyak'nu. Goyk'tu do o3'keduşi ar lak'oti uz'i3amt'u. Bozok kodamk'u3'u, "mi re? " ya do duk'itxu. Lak'otik ti "ma Topurişi manabre bore, tomask'ani momçudort'un şurate giçini" ya tk'u. Majurani ndğa xolo ar lak'oti daha komagu. Hemukti "Topurişi manabre bore ya" du3'u. Bozoz k'at'a ndğa ar ağani lak'oti ar ağani manabre davu haşo haşo te. Hemtepez gyarepe dudu. Osteru. Up'aramitu. Oşi ndğaşk'ule oşi lak'oti davu. Dido xeleri t'u. P'ot'e xvala vardoskidu. Lak'otepeti p'ot'e ugyareli vardoskidez.


Oşineri ndğa Topurişe idezşi Topuri na doxvez svaz ar didi pukuri gont'u. Oşi butka uğut'u..
Meseli haşote diçodu. Berepe ti dincirez...


3apuleEmojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: