Anasayfa » Yazarlar » Merve Alçiçek » LAZURİ NÇ'ARİT LAZEPE


LAZURİ NÇ'ARİT LAZEPE

sponsor bağlantıları


LAZURİ NÇ̌ARİŤ LAZEPE

 Ç̌ǩunişǩule mit̆iz Lazuri varap̌aramit̆asen mado maşǩurinen. Ťǩva mu iduşunamt̆ varmiçǩin.

Ma eçidovit̆ ǯaneri bore. Lazist̆aniz vardobibadi, Lazist̆aniz varbirdi ama nandidiç̌ǩimiǩala birdi. Heşote dobiguri Lazuri. Haǯi boǯǩer do oxorepe xvala kodosǩidu. Didilepe varenan. Didilepe vart̆aşi Lazuriti varignapen, kyulturiti eç̌ǩodun. Bere bort̆işi iptineri nenapeç̌ǩimiz Lazuri ont̆aleri miğut̆u. Lazuri do Turkuli juriti ar oraz dobiguri. Mektebişe geboç̌ǩişi nandidik kelemotǩu hek Lazuri moip̌aramitam oncğoren ya t̆ǩu. Bere bort̆i do varoxoboǯoni mot heşo miǯu.

Uǩule Turkuli oǩitxu do onç̌aru kodobiguri. Ama Lazuri onç̌aru varmaç̌ǩinu. Ç̌ǩu oxoriz p̌anda Lazuri bip̌aramit̆amt̆it̆, art̆iǩati Lazurite oxoboǯonamt̆it̆ ama varmaç̌arat̆ez. Hamuşe dido meraği mavu. Nandidizti varuç̌ǩit̆u. Xvala hemuz oyicunute kodop̌sǩididort̆un. Vit̆osum ǯaneri bivişi ar exsaleç̌ǩimiǩ Lazuri alboni do nenapuna komomiğu. Heǩo bixeli ki nenapuna ar doxunuz doboçodini. Ç̌ǩva alboniti kodobiguri onç̌arut̆i. Hemuşǩule Lazuri nç̌areli kitabepe nat̆u bogni. Hemt̆epe ǩep̌ç̌opi dobiǩitxi. Ma Arkaburi Lazuri miç̌ǩit̆u ama iri kitabepe Arkaburi Lazurite vart̆u. Heşo heşo majurani diyalektepezt̆i ç̌ut̆a ç̌ut̆a komebaǩni.

Haǯi irixolo vart̆azt̆ina ǩayi ǩayi oxoboǯonam, maǩitxen, maç̌aren. Ama boǯǩer çǩva berepez do gencepez Lazurişi meraği varuğunan. Didilepet̆ ğurunan. Nena ğurun, nena eç̌ǩodun. Ç̌ǩunişǩule mit̆iz Lazurişi ambayi varavasen. Haya dido p̌at̆i şeyiyen.

Muç̌o let̆ap̌eç̌ǩuni, dixapeç̌ǩunişe sahibi gamabuxt̆amt̆st̆eri nenaç̌ǩunişeti sahibi gamaxtimu minonan. Hemuşeni eni p̌eciti naren alboni ren.

Lazuri alboni digurit̆. Berepez dogurit̆. Xvala nenate variven. İp̌aramit̆it̆ do noç̌arit̆. Ǯanape golila do dobğurat̆şǩule çǩar mutu vardosǩidasen do nç'aralepeçk'uni t'asen.

 Nenat̆ǩvani moşinaxumt̆, mooğurinamt. Digurit̆, dogurit̆, ip̌aramit̆it̆, nç̌arit̆!

Ǩaobate..Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: