» » » LAZURİ NÇ'ARİT LAZEPE


LAZURİ NÇ'ARİT LAZEPE

sponsor bağlantıları


LAZURİ NÇ'ARİT LAZEPE

 Ç'kunişk'ule mitiz Lazuri varap'aramitasen mado maşkurinen. Tk'va mu iduşunamt varmiçkin.

Ma eçidovit 3'aneri bore. Lazistaniz vardobibadi, Lazistaniz varbirdi ama nandidiçkimik'ala birdi. Heşote dobiguri Lazuri. Ha3'i bo3'k'er do oxorepe xvala kodoskidu. Didilepe varenan. Didilepe vart'aşi Lazuriti varignapen, kyulturiti eçk'odun. Bere bort'işi iptineri nenapeçkimiz Lazuri ont'aleri miğut'u. Lazuri do Turkuli juriti ar oraz dobiguri. Mektebişe geboçk'işi nandidik kelemotk'u hek Lazuri moip'aramitam oncğoren ya tk'u. Bere bort'i do varoxobo3'oni mot heşo mi3'u.

Uk'ule Turkuli ok'itxu do onç'aru kodobiguri. Ama Lazuri onç'aru varmaçkinu. Çk'u oxoriz p'anda Lazuri bip'aramit'amt'it, artikati Lazurite oxobo3'onamt'it ama varmaç'aratez. Hamuşe dido meraği mavu. Nandidizti varuçk'it'u. Xvala hemuz oyicunute kodopsk'ididort'un. Vitosum 3'aneri bivişi ar exsaleçkimik Lazuri alboni do nenapuna komomiğu. Hek'o bixeli ki nenapuna ar doxunuz doboçodini. Çk'va alboniti kodobiguri onç'aruti. Hemuşk'ule Lazuri nç'areli kitabepe nat'u bogni. Hemtepe k'epç'opi dobik'itxi. Ma Arkaburi Lazuri miçk'itu ama iri kitabepe Arkaburi Lazurite vart'u. Heşo heşo majurani diyalektepezti ç'ut'a ç'ut'a komebak'ni.

Ha3'i irixolo vart'azt'ina k'ayi k'ayi oxobo3'onam, mak'itxen, maç'aren. Ama bo3'ker çk'va berepez do gencepez Lazurişi meraği varuğunan. Didilepet ğurunan. Nena ğurun, nena eç'k'odun. Çk'unişk'ule mitiz Lazurişi ambayi varavasen.Haya dido p'at'i şeyiyen.

Muç'o letapeçk'uni, dixapeçk'unişe sahibi gamabuxtamtsteri nenaçkunişeti sahibi gamaxtimu minonan. Hemuşeni eni p'eciti naren alboni ren.

Lazuri alboni digurit. Berepez dogurit. Xvala nenate variven. İp'aramitit do noç'arit. 3'anape golila do dobğuratşk'ule çk'ar mutu vardoskidasen do nç'aralepeçk'uni t'asen.

 Nenatk'vani moşinaxumt, mooğurinamt. Digurit, dogurit, ip'aramitit, nç'arit!

K'aobate..Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: