» » MEYREMİŞ NANA


MEYREMİŞ NANA

sponsor bağlantıları


MEYREMİŞ NANA

Ruşti doğuru...
P'ap'ulmuşik dido oromzdoren heya. Muk jur bozo do arteği gamatxver, Meyremi do Emine..


Ma ya tk'u nusaçk'imiz nok'teyisa naavasen varminon ama ha bere varğurat'uk'o içilaz varbzop'ont'i ya.


Dido ibgarudoren. Ruşti ya do hemuş omğorinuk mele ignapet'udoren. E do, ma dobğuraşk'ule içilaz biç'içk' imi ya tk'udoren p'ap'ulik, Osmanişeni. İçili ya muz şa u3'u yi, vesiyeti dovudoren.


Hemindoşk'ule işte, Emine mele gamatxveri, nanamutepeşi _çk'u Meyremiş nana nabu3'umert_ heti oxoriz hak ren. Muderrisişi_p'ap'ulişi_ oxorcati koren, didi k'çini do p'ap'uli ğureri..


Do ar ndğaz Emine moyaxtaz ya do meyumç'inudoren mtiriçk' imik. Emine komoyaxtudoren. Moyaxtuşk'ule u3'udoren ki ya, işon oxorişen nagyoç'k'are ya hemyerişendoni karmateşakiz k' ayi dokosi do pukurişi dovi hamyerepe ya.  Haya çen ocaği çk'va, dunyaz yapep do musafirxanape iri nobğun. Milletik karmatez hak omk'xvapemz. Ey do mok'oyonasen da ağne nusa. Eminek kognudort'un naeç'opu.

Do muk burç'uli ezdudoren do 3'k'artolişek'ele eliludoren. Eminek babamuşi eliluşi tk'udoren ki, babak ya micoxu ya do hemyerişendoni hamyerişe kosi nami3'u ya, cumaçk'imi oçilamt'u yi ya. Muperi pkosare ya tk'u, mutiksani varbik'om ya do varpkosum do mebulu ya. Gamaxtu igzaludoren. Nandidimuşiti koren, nanamuşiti koren. Naidu çk'va varmoxtudoren.

Mtiriçk'imi moxtuşk'ule, soren Emine, moxtu igzalu, mugaxenen. Mutu vargaxenen...


Uk'ule Meyremişi nana, k'at'a bere dobaderişk'ule naidu çk'va varmoxtudoren. Tude babaocağimuşiz dodgitudoren. Mtiriçk'imi ti doğurudoren. Dido izabunudoren do zabunt'uşk'ule nok'teyisamuşi damtireçk'imik nusamuşi do motamuşi ezdudoren do hemuşe gextezdoren. Şefik'e mendemiyoni ya u3'udoren. Dido zabunit'udoren. Hemoraz varoxo3'onamt'ezdoren "kadun xastaluği". Selaceten gyoyonamt'ezdoren noğaşe do eşoyonamt'ezdoren. Do hemuşeni muç'o eşebiyonat'i. Muş ustine u3'u, mu guriz uğut'u, p'eya hekole memnuni vart'u yi.. Miz uçkin. 


***

Juroşi 3'aneri ar oxori. Miperepe moxtu do kogolaxtu hakşen. Nandidiçk'imişi p'ap'ulişi oxori. Msk'va Xuseni... 


Msk'va Xuseni ar çk'ineri k'oçit'u. Hemorapwz muderrisit'u. Ha3'i ti P'oliz, Fatih Camez coxomuşi xoloti nç'arz. 


Ha oxori muşişeni dok'odapu. Didi, ç'uburişi do nez'işi pi3arepeten. Dioda, yazluği, mabeyne.. Didi ocağepe doloxe. Ocağişi k'valepe mo3'opxeri. Rusiyaşen ustape moyonu do oxenapu. İri didi k'oçepe moyonamt'u, koniyacemt'u do, hemtepeşi dodginuşeni musafirxana ti oxenapu. 

E do haşo didi oxorepez derdepeti didi aven. Ham oxorişi oxorcalepek, muperepez goluç'vez. Ar mota duğurez do hemuşk'ule muperepe ivu. 


***

Büyük büyük dedemizin halen ayakta olan evinden bir hikaye. Hikayeyi bu evin emektar gelinlerinden birinin ağzından dinlediğim şekliyle birebir yazıya dökmeye çalıştım. Bu memleketin hikayeleri kimi zaman çok derin, çok hassas olabiliyor. Acılar, anılar yıllarca insanların hayatlarını etkilemeye devam edebiliyor.

Sevgili yengemiz, güzel babaanne halen ilerleyen yaşına rağmen, her yıl İstanbul' dan bu köye; bu eve gelip, içinde yaşayamasa da, ince ince temizleyip, herkesi tek tek anıp dualar ederek anılarını canlı tutmak için direniyor. Allah uzun ömür versin. Bize aktardıkların için teşekkürler. Senden bana benden de Laz kadınlarına armağan olsun...   • Nabiyuci : Pakize Candemir 
    Sureti : Çise Candemir 
    Arkabi/ Pilarget/ 2018
Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: