MEYREMİŞ NANA

Ruşti doğuru...
P̌ap̌ulmuşiǩ dido oromzdoren heya. Muǩ jur bozo do arteği gamat̆xver, Meyremi do Emine..


Ma ya t̆ǩu nusaç̌ǩimiz noǩteyisa naavasen varminon ama ha bere varğurat̆uǩo içilaz varbzop̌ont̆i ya.


Dido ibgarudoren. Ruşti ya do hemuş omğorinuǩ mele ignapet̆udoren. E do, ma dobğuraşǩule içilaz biç̌iç̌ǩ imi ya t̆ǩudoren p̌ap̌uliǩ, Osmanişeni. İçili ya muz şa uǯu yi, vesiyeti dovudoren.


Hemindoşǩule işte, Emine mele gamat̆xveri, nanamutepeşi _ç̌ǩu Meyremiş nana nabuǯumert_ heti oxoriz hak ren. Muderrisişi _p̌ap̌ulişi_ oxorcati koren, didi ǩç̌ini do p̌ap̌uli ğureri..


Do ar ndğaz Emine moyaxt̆az ya do meyumçinudoren mt̆iriç̌ǩimiǩ. Emine komoyaxtudoren. Moyaxtuşǩule uǯudoren ki ya, işon oxorişen nagyoç̌ǩare ya hemyerişendoni karmateşakiz ǩayi dokosi do pukurişi dovi hamyerepe ya.  Haya şen ocaği ç̌ǩva, dunyaz yap̌ep̌ do musafirxanape iri nobğun. Milletiǩ karmatez hak omǩxvapemz. Ey do moǩoyonasen da ağne nusa. Emineǩ kognudort̆un naeç̌opu.

Do muǩ burç̌uli ezdudoren do ǯǩartolişeǩele eliludoren. Emineǩ babamuşi eliluşi t̆ǩudoren ki, babaǩ ya micoxu ya do hemyerişendoni hamyerişe kosi namiǯu ya, cumaç̌ǩimi oçilamt̆u yi ya. Muperi p̌kosare ya t̆ǩu, mut̆iksani varbiǩom ya do varp̌kosum do mebulu ya. Gamaxtu igzaludoren. Nandidimuşiti koren, nanamuşiti koren. Naidu ç̌ǩva varmoxtudoren.

Mt̆iriç̌ǩ'imi moxt̆uşǩule, soren Emine, moxtu igzalu, mugaxenen. Mutu vargaxenen...


Uǩule Meyremişi nana, ǩat̆a bere dobaderişǩule naidu ç̌ǩva varmoxtudoren. Tude babaocağimuşiz dodgitudoren. Mt̆iriç̌ǩimi ti doğurudoren. Dido izabunudoren do zabunt̆uşǩule noǩteyisamuşi damtireç̌ǩimik nusamuşi do motamuşi ezdudoren do hemuşe gextezdoren. Şefiǩe mendemiyoni ya uǯudoren. Dido zabunit̆t̆udoren. Hemoraz varoxoǯonamt̆ezdoren "kadun xastaluği". Selaceten gyoyonamtezdoren noğaşe do eşoyonamt̆ezdoren. Do hemuşeni muç̌o eşebiyonat̆i ya. Muş ustine uǯu, mu guriz uğut̆u, p̌eya hekole memnuni vart̆u yi.. Miz uç̌ǩin. 


***

Juroşi ǯaneri ar oxori. Miperepe moxtu do kogolaxtu hakşen. Nandidiç̌ǩimişi p̌ap̌ulişi oxori. Msǩva Xuseni... 


Msǩva Xuseni ar çǩineri ǩoç̌it̆u. Hemorapez muderrisit̆u. Haǯi ti P̌oliz, Fatih Camez coxomuşi xoloti nç̌arz. 


Ha oxori muşişeni doǩodapu. Didi, ç̌uburişi do nežişi piʒarepeten. Dioda, yazluği, mabeyne.. Didi ocağepe doloxe. Ocağişi ǩvalepe moǯop̌xeri. Rusiyaşen ustape moyonu do oxenapu. İri didi ǩoç̌epe moyonamt̆u, koniyacemt̆u do, hemtepeşi dodginuşeni musafirxana ti oxenapu. E do haşo didi oxorepez derdepeti didi aven. Ham oxorişi oxorcalepek, muperepez goluç̌vez. Ar mota duğurez do hemuşǩule muperepe ivu. 


***

Büyük büyük dedemizin halen ayakta olan evinden bir hikaye. Hikayeyi bu evin emektar gelinlerinden birinin ağzından dinlediğim şekliyle birebir yazıya dökmeye çalıştım. Bu memleketin hikayeleri kimi zaman çok derin, çok hassas olabiliyor. Acılar, anılar yıllarca insanların hayatlarını etkilemeye devam edebiliyor.

Sevgili yengemiz, güzel babaanne halen ilerleyen yaşına rağmen, her yıl İstanbul' dan bu köye; bu eve gelip, içinde yaşayamasa da, ince ince temizleyip, herkesi tek tek anıp dualar ederek anılarını canlı tutmak için direniyor. Allah uzun ömür versin. Bize aktardıkların için teşekkürler. Senden bana benden de Laz kadınlarına armağan olsun...   • Nabiyuci : Pakize Candemir 
    Sureti : Çise Candemir 
    Arkabi/ Pilarget/ 2018

Emojiye tıkla - Yorum yap - Paylaş
Bu içeriği Sosyal Ortamda Paylaş

Bu haberi okuyanlar aşağıdakileri de okuduEveluri Ç'andape (dugunepe)
Lazca
Eveluri Ç'andape (dugunepe)

Eveli ar biç'i do bozomota okomoju do oçilamtanşani, him bozomota do biç'işi nana do babape ho dot'veyk'oni diyert'u. Berepe oç'it'xu peği adet'i varort'u him ora.

SADECE LAZCA BİLİYOR,107 YAŞINDAKİ EMİNE NİNE HAYATA MEYDAN OKUYOR
Lazlar
SADECE LAZCA BİLİYOR,107 YAŞINDAKİ EMİNE NİNE HAYATA MEYDAN OKUYOR

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Emine Özkurt, yaşına rağmen dinç ve sağlıklı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Ç̌UŤA BOZO DO TOPURİ
Artvin Arhavi (Ark'abi) / Lazca / Merve Alçiçek
Ç̌UŤA BOZO DO TOPURİ

Lazi Berepeşeni meseli... Arkaburi nenate. Haya 3apuleşi iptineri meseli deneme ren. Arkabi / 3apuleşi Merve ALÇİÇEK

LAZURİ NÇ'ARİT LAZEPE
Merve Alçiçek
LAZURİ NÇ'ARİT LAZEPE

LAZURİ NÇ̌ARİŤ LAZEPE Ç̌ǩunişǩule mit̆iz Lazuri varap̌aramit̆asen mado maşǩurinen. Ťǩva mu iduşunamt̆ varmiç̌ǩin... Muç̌o let̆apeç̌ǩuni, dixapeç̌ǩunişe sahibi gamabuxt̆amt̆st̆eri

Lazepeşi Kultureburi Ronesansi
Kamil Aksoylu TOROCİ
Lazepeşi Kultureburi Ronesansi

Lazepeşi Kultureburi Ronesansi Oroperi maǩitxalepe çkimi. Ham seferis nç̌ara çkimi Lazuri p̌ç̌arare. Lazuri nena mektebepes Gonoşiğe Dersi (Seçmeli Ders) divu şendoni Lazuri

AVLASǨANİ CUNELİ Ç̌EP̌Rİ MEGİPİNARE * Ç̌EP̌Rİ/ ǨERP̌İ/ ǨERP̌İǨALE
Kültür / Sanat / Haber / Karadeniz haberleri / Merve Alçiçek
AVLASǨANİ CUNELİ Ç̌EP̌Rİ MEGİPİNARE * Ç̌EP̌Rİ/ ǨERP̌İ/ ǨERP̌İǨALE

Avlapez xolo ǩerp̌i ipinasen. Haǯi xvala Rizeniz izini niçinu Lazonaz. Xolo filepe, dolokunepe suleyişi noǩepeten işvasen. Xolo filepe, dolokunepe suleyişi noǩepeten işvasen.

Gişiş yap yada ücretsiz üye ol

İçerik Takvimi

İlginizi Çekebilir

img
İrituli mak'omadu
31-05-2013, 21:37
img
TDK'DAN LAZCA SÖZLÜK
23-09-2014, 20:56
Rize nöbetçi eczaneleri
HANGİ BELEDİYEYİ DAHA BAŞARILI BULUYORSUNUZ?