Anasayfa » Kültür / Sanat » AVLASǨANİ CUNELİ Ç̌EP̌Rİ MEGİPİNARE * Ç̌EP̌Rİ/ ǨERP̌İ/ ǨERP̌İǨALE


AVLASǨANİ CUNELİ Ç̌EP̌Rİ MEGİPİNARE * Ç̌EP̌Rİ/ ǨERP̌İ/ ǨERP̌İǨALE

sponsor bağlantıları


AVLASǨANİ CUNELİ Ç̌EP̌Rİ MEGİPİNARE * Ç̌EP̌Rİ/ ǨERP̌İ/ ǨERP̌İǨALE


Hamorapez devletiǩ ağani ar ambayi meçu. Ǯoxle naixaçǩet̆u ǩerp̌i xolo oputepez ixaçǩasen. Yasaği eyzdinasen. Avlapez xolo ǩerp̌i ipinasen.Haǯi xvala Rizeniz izini niçinu Lazonaz. Xolo filepe, dolokunepe suleyişi noǩepeten işvasen.


Ham ağne ambayi bognişi ar mǯika p̌ap̌uliç̌ǩimiǩala mebip̌aramiti do nadobigurepe komeboç̌ara map̌t̆ǩvi. Ǩerp̌işi oxaçǩu dido ora oğine keyzdu. Esrari naixenenşeni do sinorepeşen naomt̆inenşeni yasaği dovu devletiǩ. Ho esrari ti ixenet̆u p̌a Lazepek ǩerp̌i esrarişeni var daha p̌eciti dulyapeşeni ixmartez.


P̌ap̌uliç̌ǩimi otxoneçidoar ǯaneri ren. Arkabiz dibadu do vit̆oxut ǯanerit̆uşi kogamaxtu oçalişuşeni. Berobamuşişen şunz :
 " Ǯoxle noǩepe sort̆u, varižiraput̆u; oburuşeni ǩerp̌i ixaçǩet̆u. P̌ant̆oli do ceketi gyoburamt̆ez. Ǩerp̌i xaçǩumt̆ez oxorcalepek. Nandidiç̌ǩimik ti xaçǩumt̆u, nanaç̌ǩimiǩ ti. Haǯi çayi dorgeri naren duziç̌ǩunişi ǩudeliz, didi Gurci mʒxulişi tude ixaçǩet̆u. Ont̆uleşen ezdimuşi oraz xase şuvumt̆ez do nuǩuz moyǩoramt̆ez. Varna goynsaliǩet̆ez oxorcalepek hemuşi şuraten. Jur jur dirget̆u;  ǩerp̌i do ǩerp̌iǩale. Ar narenz tasi avet̆u, komoli narenz. Ǩerp̌iǩaleşi suleyi mǯika ç̌ǩva ǩevi iven. Karmateşi çarǩiz eǯebudumert̆it do hek mebaşǩumert̆it ar doloni. Ǩayi domt̆umt̆u hek. Hemuşǩule goǯxunamtez oxoriz do ntxozumtez."


"Ǩerp̌iǩaleşi tasişeni ǩinç̌epe ğurut̆ez, heǩo ǩayi aǯonetez. Ǩeasǩuli do p̌urmoli ixelet̆ez hemuşi tasişeni. Tuzaği gebdumt̆it. Ǯayi buǯumert̆it, ʒxenişi ǩudeliz. Ar ǩetiz dolopǩorumt̆it suleyi do ǯayi. Ǩinç̌i oç̌ǩomuşe moxtaşi ǩuç̌xez gaǩoret̆u do niǩidet̆u do p̌ç̌opumt̆it."


Ǩerp̌i ti xaçkaç̌ǩuniren. Heǩo dido şeyepe emizdez ki xepeç̌ǩunişen, zati gomoç̌ǩondez mupe t̆u, mu vart̆u. Ǩerp̌i nagondunusteri, maǩuflişi xaci naeç̌ǩodusteri, nenaç̌ǩuni ti gondunasen. Mitişe momeşvenumt, ǩevi diǩaçit!


3apule/ Arkabi
Emojiye tıkla sayfaya duygunu bırak
0


Daha kolay yorum yazabilmek için ücretsiz üye ol Üye Olmak İçin Tılka


Adınız Soyadınız: